ANKARA PSİKİYATRİST VE PSİKOLOGLAR

 Doç. Dr. Murat ERDEM

 Psikiyatri Uzmanı Murat Erdem, Psikiyatri ve Psikolog Kliniğinde 16 yaş ve üstü tüm gruplara psikiyatri hizmeti vermektedir.

 Uzm. Klinik Psikolog Döne SARIKAYA

 Uzman Klinik Psikolog Döne SARIKAYA Erdem Psikiyatri Merkezinde tüm gruplara psikolog hizmeti vermektedir.

 Klinik Psikolog Çağlayan TUNA

 Klinik Psikolog Çağlayan TUNA Psikiyatri Kliniğinimizde 6 yaş ve üzeri tüm gruplara psikolog hizmeti vermektedir.
Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası