Ayrıntılı Nöropsikiyatrik Test Türleri

Sözel Hafıza/Bellek Testi (Verbal Memory Test - VBMT)
Görsel Hafıza/Bellek Testi (Visual Memory Test - VIMT)
Parmak Dokunma Testi (Finger Tapping Test - FTT)
Rakam Sembol Kodlama Testi (symbol digit coding test - SDC)
Stroop testi (ST)
Eşleştirme Dikkat Testi (shifting attention test - SAT)
Sürekli Performans Testi (continious performans test - CPT)
Duygu Tanımlama / Algılama Testi (emosyonel perception test - EPT)
Sözel Olmayan Akıl Yürütme (Sebep/Sonuç Çözümleme Testi) (Non-Verbal reasoning test)

Bu testler nöropsikiyatrik testler olup dikkat, konsantrasyon, bellek, yürütücü beyin işlevleri, duygusal zeka, IQ gibi bir çok alanla ilgili kıymetli bilgiler vermektedir.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası