Doç. Dr. Barbaros ÖZDEMİR

Doç. Dr. Barbaros ÖZDEMİR

Doç. Dr. Barbaros Özdemir

Doç. Dr. Barbaros Özdemir 1996 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında mecburi hizmetini Kıbrıs 28. Tümen Komutanlığı Sıhhiye Taburunda pratisyen hekim olarak tamamladı. 1999-2003 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'da uzmanlık eğitimini tamamladı. 2003-2008 yılları arasında Erzincan Askeri Hastanesi Psikiyatri Servisinde servis şefi ve psikiyatri uzmanı olarak çalıştı.

Aynı tarihler arasında özel muayenehanesinde çalışmaya devam etti. 2008-2011 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'da Yardımcı Doçent, 2011-2016 yılları arasında da Doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak çalıştı. 2015-2016 tarihleri arasında GATF Askeri Psikiyatri Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2017 yılında Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Psikiyatri Servisi ve AMATEM bölümlerinde çalıştı. 

2017-2019 tarihleri arasında Özel Gizze Tıp Merkezinde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaya devam etti. 2019-2024 tarihleri arasında Özel Özkaya Tıp Merkezinde, 2021-2024 yılları arasında Özel Yüzüncü Yıl Hastanesinde çalışmaya devam etti. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide araştırma makalesi, poster bildirimi, editöre mektup gibi yayınları bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal kongre ve sempozyumlarda panellere konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılmıştır. 2024 yılı itibariyle de Erdem Psikiyatri'de çalışmalarına devam etmektedir.

Sertifika Bilgileri

 • Temel Epidemiyoloji 
 • GATA - 12.2014  
 • Destekleyici psikoterapi 
 • GATA - 02.2010 
 • EMDR 
 • GATA - 12.2009  
 • Bilişsel Terapi 
 • 04.2009  
 • Acil Tıp 
 • GATA - 01.2000 
 

İlgi Alanları

 • Şizofreni ve benzeri diğer psikotik bozukluklar
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar
 • Majör Depresyon, Bipolar Duygulanım Bozuklukları ve diğer duygudurum bozuklukları
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Psikosomatik Bozukluklar
 • Stres ve strese bağlı psikiyatrik bozukluklar (Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Uyum Bozukluğu)
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
 • Davranış Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Psikoterapiler

Bilimsel Yayınlar

1. Uzmanlık Tezi
Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Investigation of the Left Temporal and Frontal Lobe in Patient With Deficit and Non-deficit Schizophrenia
2. SCI-Expanded (Science Citation Index-expanded), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler
a. Özdemir B, Celik C, Oznur T. Assessment of dissociation among combat-exposed soldiers with and without posttraumatic stress disorder. Eur J Psychotraumatol. 2015 Apr 28;6:26657
b. Ozdemir B, Erdem M, Bolu A, Oznur T, Gunay H, Balibey H, Ercan S, Uz O. The impact of positive and negative affect on QT dispersion in healthy young adult men. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(2):125-8
c. Öznur T, Akarsu S, Çelik C, Bolu A, Özdemir B, Akçay BD, Özselek S, Bozkurt A, Özmenler KN. Is transcranial magnetic stimulation effective in treatment resistant combat related posttraumatic stress disorder? Neurosciences 2014;19(1):29-32.
d. Bilgen AE, Zincir SB, Zincir S, Ozdemir B, Ak M, Aydemir E, Sener I. Effects of electroconvulsive therapy on serum levels of brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor in treatment resistant major depression. Brain Res Bull. 2014;104:82-87
e. Purtuloğlu T, Özdemir B, Erdem M, Deniz S, Balıkçı A, Ünlü G, Öznur T. Effect of propofol versus sodium thiopental on electroconvulsive therapy in major depressive disorder: a randomized double-blind controlled clinical trial. J ECT. 2013 Mar;29(1):37-40.
f. Erdem M, Çelik C, Yaman H, Doruk A, Uzun Ö, Balıkçı A, Çaycı T, Kurt YG, Özdemir B. Serum Neopterin and Haptoglobin Concentrations in Patients with First Episode Psychosis. Archives of Neuropsychiatry 2012; 49: 192-195.
g. Erdem M, Celik C, Cayci T, Ozdemir B, Kurt YG, Akgul EO, Yaman H, Balikci A, Uzun O. Serum haptoglobin levels in patients with melancholic and nonmelancholic major depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2011; 35(4):944-947
h. Celik C, Ozdemir B, Ozmenler K N, Yelboga Z, Balikci A, Oznur T, Doruk A, Bozkurt A. Travma sonrası stres bozukluğunda amitriptilin ve paroksetinin etkinliği: Açık etiketli karşılaştırmalı çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2011; 21(3):179-185
i. Celik C, Cayci T, Ozdemir B, Akgul EO, Zincir S, Balikci A, Uzun O, Yaman H. Plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA) concentrations in patients with first and multiple episode schizophrenia. Psychiatry Res 2011; 190;177-180
j. Özdemir B, Doruk A, Çelik C, Amasyalı B, Çiyiltepe M, Özcan C. Evaluation of Autonomic Nervous System Function with Tilt Table Testing in Young Adults with Persistent Developmental Stuttering. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010;20:45-49
k. Perdeci Z, Gulsun M, Celik C, Erdem M, Ozdemir B, Ozdag F, Kilic S. Aggression and the event-related potentials in antisocial personality disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010; 20:300-306
l. Celik C, Erdem M, Caycı T, Ozdemir B, Akgul EO, Kurt YG,  Yaman H, Isıntas M, Ozgen F, Ozsahin A. The association between serum levels of neopterin and number of depressive episodes of major depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2010; 34:372–375
m. Çelik C, Erdem M, Özdemir B, Çaycı T, Türker T, Özgen F. Treatment of major depression with sertraline: Relationship between serum neopterin levels and respond to the treatment. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010;20:134-139
n. Ozdemir B, Çelik C. Malingerig in Clinical Psychiatry. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30(Suppl 2), 21-28
o. M.A. Ateş, A. Algül, M. Gülsün, Ö. Geçici, B. Özdemir, C. Başoğlu, Ü.B. Semiz, S. Erbinç, M. Çetin. “Antisosyal Kişilik Bozukluğu olan genç erkeklerde aleksitimi, saldırganlık ve psikopati ilişkisi” Nöropsikiyatri Arşivi,2009;46, 135-139.
p. Gülsün M, Özdemir B, Çelik C, Uzun O, Özşahin A. Dissociative experiences among soldiers who exposed combat trauma. Anatolian Journal of Psychiatry 2009;10:34-39
r. Doruk A, Çelik C, Özdemir B, Özşahin A. Uyum bozukluğu ve yaşam olayları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9(4):197-202.
s. Gulsun M, Yilmaz MB, Pinar M, Tonbul M, Çelik C, Ozdemir B, Dumlu K, Erbas M. Thorax deformity, joint hypermobility, and anxiety disorders.  Saudi Med J 2007;28(12):1840-1844
t. Ö. Uzun, N. Güleç, A. Özşahin, A. Doruk, B. Özdemir, U. Çalışkan. Screening disordered eating attitudes and eating disorders in a simple of Turkish female college students. Comprehensive Psychiatry, 2006: 47(2), 123-126.

3. SCI-Expanded (Science Citation Index-expanded), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan vaka raporları (case reports), editöriyel yazılar (editorial), teknik raporlar (tecnical report)
a. Özdemir B, Garip B, Öznur T, Erdem M, Akarsu S. Post-traumatic Stress Disorder and Comorbid Psychotic Disorder:Electroconvulsive Therapy Response in Two Patients. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(4):373-377.
b. Özdemir B, Çelik C, Çınar A, Özşahin A. Relief by Electroconvulsive Therapy for Postsurgical Delirium in Malignant           Catatonia.  Journal of ECT 2010;26(4):272-273
c. O. Uzun, B. Özdemir. “Aripipirazole as an augmentation agent in treatment-resistant body dysmorphic disorder: A case report” Clinical Drug İnvestigation, 2010; 30(10):707-710
d. Tunç A, Bülbül A, Karadağ A, Özdemir B, Özcan O. Öngörülebilir ve önlenebilir bir trajedi. Psikotik bir annenin neonatisid eylemi. Türk Pediatri Arşivi Dergisi. 2009: 44(3) 111.
e. M. Gülsün, Ü. Sabancı, B. Özdemir. “Bir araknoid kist olgusunda nörolojik belirtiler ve eş zamanlı olarak ortaya çıkan psikotik bozukluk” Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science, 27, 615-617 (2007).

4. SCI-Expanded (Science Citation Index-expanded), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan editöre mektup, yorum ve yazışmalar
a. Celik C, Balikci A, Ozdemir B, Oznur T. BDNF and other biological markers are associated with schizophrenia onset and positive symptoms: A different approach. Schizophr Res. 2016 May 18. pii: S0920-9964(16)30226-2.
b. Celik C, Ozdemir B, Oznur T. Dysmotility Symptoms and Weight Change: A Psychiatric Perspective. J Neurogastroenterol Motil. 2016 Jan 31;22(1):159-60. doi: 10.5056/jnm15173.
c. Celik C, Ozdemir B, Oznur T. Depression symptoms in burn patients. Burns. 2016 May;42(3):711.
d. Celik C, Ozdemir B, Oznur T. Suicide Risk Among Perinatal Women Who Report Thoughts of Self-Harm on Depression Screens. Obstet Gynecol. 2015 Jul;126(1):216-7.
e. Celik C, Ozdemir B, Oznur T. The Effect of Stress and Depression on Gastrointestinal Diseases. J Neurogastroenterol Motil. 2015 Jul 30;21(3):452.
f. Celik C, Ozdemir B, Oznur T. Relationship between Neck Length, Sleep, and Psychiatric Disorders: A Psychiatric Aspect. Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):156-7
g. Özdemir B, Öznur T, Çelik C. Posttraumatic Stress Disorder and Risk of Spontaneous Preterm Birth. Obstet Gynecol 2015; 124(4): 988.
h. Özdemir B, Öznur T, Çelik C, Özmenler KN. Southeast veterans and post-traumatic stress disorder. Anatolian Journal of Psychiatry 2014;15:91

5. TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makalaleri
a. Öznur T, Toygar M, Karaahmetoğlu B, Öznur H, Bolu A, Ozdemir B. Travma Sonrası Stres Bozukluğu hastalarında saldırgan davranışlar ve sonuçları. TAF Prev Med Bull 2014;13(4):301-306.
b. Bolu A, Doruk A, Ak M, Özdemir B, Özgen F. Uyum bozukluğu olgularında intihar davranışı. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2012;25:58-62
c. Doruk A, Erdem M, Özenç S, Balıkçı A, Özdemir B. Gelişimsel kekemelik olgularında travmatik yaşantılar ve dissosiyasyon düzeyleri. Gülhane Tıp Dergisi 2012;54:23-28
d. Çelik C, Doruk A, Özdemir B, Çaycı T, Aparcı M, Özmenler N,  Kardeşoğlu E, Özgen F, Özşahin A. Temperament and Character Profiles in Young Adult Men with Essential Hypertensiyon. New Symposium Journal 2010; 48(1):3-9
e. Erdem M, Ozdemir B, Celik C, Balıkcı A, Turker T, Ozmenler KN. Temperament and Character Features of Subjects with Antisocial Personality Disorder According to Criminal Profile. Klinik Psikiyatri 2010;13:113-118
f. Erdem M, Çelik C, Balıkçı A, Aparcı M, Türker T, Özdemir B, Sarıçam E, Özgen F. The relationship between positive and negative affect levels and electrocardiographic P-wave variability in healthy young males. Gulhane Med J 2010;52(2):100-103.
g. Çelik C, Özdemir B, Çaycı T, Aparcı M, Özmenler KN, Özgen F, Özşahin A. Anger level and anger expression in essential hypertension. Gulhane Med J 2009;51:158-161
h. Özdemir B, Çelik C, Uzun Ö, Özşahin A. Proton magnetic resonance spectroscopy findings in the left temporal lobe of patients with schizophrenia. Gulhane Med J 2009;51:152-157
i. Özdemir B, Çelik C, Doruk A, Cüceloğlu A, Balıkçı A, Özşahin A. Yurtdışında Yaşayıp Askerlik Sürecinde Psikiyatri Polikliniğine Müracaat Eden Hastalarda Semptom Örüntüleri ile Madde Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Bağımlılık Dergisi 2009; 10(3):124-129
j. Mehdiyev ES, Çelik C, Özdemir B. Comorbidity of posttraumatic stress disorder and alcohol use disorders in a sample of Karabagh war veterans. Gulhane Med J 2009;51:212-215
k. Özdemir B, Uzun Ö, Özşahin A, Battal S. “Defisit şizofreni olgularında sol frontal lob N-Asetil aspartat düzeyleri” Klinik psikofarmakoloji bülteni, 15, 112-118 (2005).

6. TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayınlanan olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, derleme benzeri yayınlar
a. Özdemir B, Çelik C. Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kliniği ve Ayırıcı Tanısı. Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics 2015;8(1):21-30.
b. Çelik C, Özdemir B. Uyum Bozukluğunun tedavisi. TAF Prev Med Bull 2015;8(1): 61-67.
c. Çelik C, Erdem M, Balıkçı A, Özdemir B, Balibey H. Düşük doz kısa süreli risperidon kullanımına bağlı bir diskinezi olgusu. The Anatolian Journal of Clinical Investigation. 2012;6(1):255-257
d. Ozdemir B, Algül A, Celik C, Ateş A. Pharmacoeconomics of the Antipsychotics for the Treatment of Schizophrenia. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2010; 3(2):62-66
e. Özdemir B, Çelik C, Özmenler KN, Özşahin A. Historical Development of War Stress Reaction Syndromes. TAF Prev Med Bull 2010;9(1):63-70
f. Uzun O, Özdemir B. Dirençli şizofrenide farmakolojik tedavi. Türkiye klinikleri dergisi şizofreni özel sayısı. 2010; 3(2)54-61.
g. Özdemir B, Gülsün M. Psikotik bozukluk ve araknoid kist: Bir olgu sunumu. Düşünen Adam. 2006: 19(4);217-220.
h. Gülsün M, Özdemir B, Cansever A, Taşçı İ. Penil protez implantasyonu sonrasında gelişen orgazm bozukluğunun kognitif davranışçı yaklaşım ve mirtazapin ile tedavisi. Bir olgu sunumu. Klinik psikofarmakoloji bülteni. 2004; 14; 92-94.

7. TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenmeyen (listelenmeyen) ulusal hakemli dergilerde basılı (elektronik ortamlarda yayınlananlar dahil) araştırma makaleleri
a. Çelik C, Özdemir B. Psychological Factors in Essential   Hypertension. Current Approaches in Psychiatry 2010;2(1):52–65

8. TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenmeyen (listelenmeyen) ulusal hakemli dergilerde basılı (elektronik ortamlarda yayınlananlar dahil) olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, derleme benzeri yayınlar
a. Çelik C, Erdem M, Aparcı M, Özdemir B, Sarıçam E, Çaycı T, Kardeşoğlu E, Özmenler KN. Sağlıklı Genç Erkeklerde Sürekli Öfke Düzeyi ve Öfke Tarzının QTc Dispersiyonu Üzerine Etkisi. Hipokrat Kardiyoloji Dergisi 2009;46:104-109

9. Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan ve sempozyum kitapçığında yayınlanan sözel poster bildirileri
a. Ozcan CT, Ozdemir B. Illness perceptions, perceived expressed emotion and the level of psychopathology in Turkish psychiatric patients. World Association of Social Psychiatry London, 2014 November 13-25; 189.
b. Celik C, Sicim H, Bolu A, Ozmenler KN, Ozdemir B, Akcay B, Evaluation Of Autonomic Response By Basal And After-Traumatic Visual Stimulus In Veterans With Posttraumatic Stress Disorder. 16th Congress Balkan Military Medical Committee, Bucharest-Romania, June 1-4, 2011.
c. Cınar MA, Günay B, Ak M, Ozdemir B, Doruk A, Bozkurt A. The relation of impaired mind reading and antisocial personality disorder. APA 2011 Hawaii. New research book. 126-127.
d. Çelik C, Doruk A, Özdemir B, Çaycı T, Aparcı M, Özmenler N, Kardeşoğlu E, Özgen F, Özşahin A. Temperament and Character Profiles in Young Adult Men with Essential Hypertensiyon. 4th European Cardiolgy Conference for General Practitioners,  İstanbul,  May 29-31, 2009.

10. Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış sözel poster bildirileri
a. Oznur T, Akarsu S, Bolu A, Ozdemir B. Persistent traumatic brain injury caused by primary blast injury. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl.1):S308
b. Inozu M, Haciomeroglu B, Ozdemir B. How do reassurance seeking behaviors related to obsessive compulsive symptom subtypes and the feelings of anger, guilt and disgust? VII Congresso International y XIII Nacional de Psicologia Clinica. 19-22 November 2015. Spain.
c. Inozu M, Haciomeroglu B, Ozdemir B. Initial realibity and validity data of the Turkish version of reassurance seeking questionnaire in the clinical samples. VII Congresso International y XIII Nacional de Psicologia Clinica. 19-22 November 2015. Spain
d. Purtuloğlu T, Özdemir B, Erdem M, Deniz S, Balıkçı A, Ünlü G, Öznur T. Effect of propofol versus sodium thiopental on electroconvulsive therapy in majör depressive disorder, a randomized double-blind controlled clinical trial. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012;22(Suppl.1):S132
e. Garip B, Balıkçı A, Uzun Ö, Özdemir B, Ünlü G, Ak M. What are the contrindictions for prolonged exposure therapy for PTSD; A case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012;22(Suppl.1):S120
f. Balıkçı A, Bolu A, Özdemir B. Arachnoid Cyst and Bipolar Disorder:A Case Report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012;22(Suppl.1):S50
g. Garip B, Özdemir B, Öznur T, Maden Ö, Uzun Ö, Yiğit Yalçın F. Reduced glucose metabolism in left lateral parietal cortex of a posttraumatic stress disorder patient: A case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012;22(Suppl.1):S56
h. Bolu A, Akarsu S, Çelik C, Özdemir B, Özmenler KN. Venlafaxine-mirtazapine combination in the treatment of post-traumatic stress disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2011;21(Suppl.2):5175
i. Erdem M, Celik C, Çaycı T, Ozdemir B, Kurt YG, Akgül EO, Yaman H, Balıkcı A, Uzun O. Serum haptoglobulin levels in patients with melancholic and nonmelancholic major depression.  World Psychiatric Association Thematic Conference, İstanbul-Turkey, June 9-12, 2011. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(Supplement 1): 92.
j. Erdem M, Celik C, Yaman H, Doruk A, Uzun O, Balıkcı A, Çaycı T, Ozdemir B, Kurt YG, Akgül EO. Serum neopterin and haptoglobulin levels in first episode psychosis. World Psychiatric Association Thematic Conference, İstanbul-Turkey, June 9-12, 2011. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(Supplement 1): 92.
k. Celik C, Erdem M, Çaycı T, Ozdemir B, Akgül EO, Kurt YG, Yaman H, Isıntas M, Ozgen F, Ozsahin A. The association between serum levels of neopterin and number of depressive episodes of major depression. World Psychiatric Association Thematic Conference, İstanbul-Turkey, June 9-12, 2011. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(Supplement 1): 91.
l. Uzun O, Cansever A, Aydın H, Özdemir B, Çelik C. Atypical antipsychotics, weight gain, hyperglycemia, and lipid abnormalities: A two-year naturalistic study. Europan Neuropsychopharmacology 2003;13 (Suppl 4):321

11. Uluslararası kongre veya sempozyumda sunulmuş ve özeti kongre ve sempozyum kitapçığında yayınlanmış poster bildiriler
a. Erdem M, Özselek S, Aydemir E, Öznur T, Özdemir B. The use of repetetive transcranial magnetic stimulation in the treatment of major depression and comorbid OCD. 3rd İnternational Congress on Neurobiology, Psychopharmacology ang Treatment Guidance ICNP 2013. Thessaloniki Greece 30 May-2 June. Abstrack Book 152.
b. Celik C, Ozdemir B, Bolu A, Akcay B, Ozselek S,  Bozkurt A, Ozmenler KN. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulatıon Of The Right Dorsolateral Prefrontal Cortex In Comorbid Major Depressive Disorder And Treatment-Resistant Posttraumatic Stress Disorder: An Open Trial. 16th Congress Balkan Military Medical Committee, Bucharest-Romania, June 1-4, 2011
c. Celik C, Ozdemir B, Bolu A, Akcay B, Balikci A, Ozmenler KN. Electroconvulsive Therapy For Comorbid Major Depressive Disorder And Posttraumatic Stress Disorder: An Retrospective Study. 16th Congress Balkan Military Medical Committee, Bucharest-Romania, June 1-4, 2011.
d. Celik C, Ozdemir B, Bolu A, Akcay B, Balikci A, Ozmenler KN. Dysfunctions Of Cortical Excitability In Posttraumatic Stress Disorder. 16th Congress Balkan Military Medical Committee, Bucharest-Romania, June 1-4, 2011.
e. Celik C, Sinici E, Ozdemir B, Bolu A, Akcay B, Balikci A, Ozmenler KN. Eye Movement Desensitization And Reprocessing (EMDR) Applications For Comorbid Major Depressive Disorder And Posttraumatic Stress Disorder: An Retrospective Study. 16th Congress Balkan Military Medical Committee, Bucharest-Romania, June 1-4, 2011.
f. Bolu A, Celik C, Akarsu S, Sinici E, Ozdemir B, Ozmenler KN. The Relationship Between Symptom Clusters Of Posttraumatic Stress Disorder And Professional Experience. 16th Congress Balkan Military Medical Committee, Bucharest-Romania, June 1-4, 2011.
g. Celik C, Ozdemir B, Ozmenler KN, Yelboga Z, Balıkcı A, Doruk A, Bozkurt A. Efficacy of paroxetine and amitriptyline in combat related posttraumatic stress disorder: An open-label comparitive study. 16th Congress Balkan Military Medical Committee, Bucharest-Romania, June 1-4, 2011.
h. Ozdemir B, Celik C, Bolu A, Sinici E, Ozmenler KN. Assessment of Dissociation in Combat Exposed Soldiers with and without Posttraumatic Stress Disorder 16th Congress Balkan Military Medical Committee, Bucharest-Romania, June 1-4, 2011.
i. Uzun O, Erdem M, Ozdemir B, Balıkçı A. Çelik C.   Drug compliance and planned appointment participation discharged patients with schizophrenia in a Turkish sammer. World Psychiatric Association Thematic Conference, İstanbul-Turkey, June 9-12, 2011. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(Supplement 1):
j. Doruk A, Balıkçı A, Özdemir B, Uzun O. Acceciociation in developmental stuttering as a variant of psychological trauma. World Psychiatric Association Thematic Conference, İstanbul-Turkey, June 9-12, 2011. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(Supplement 1):
k. Ozdemir B, Celik C, Amasyali B, Ciyiltepe M, Ozcan C. Tilt Table Testing in Young Adults with Persistent Developmental Stuttering. 15th Congress Balkan Military Medical Committee, Selanik-Yunanistan, 30 May-03 July, 2010.
l. Ozdemir B, Celik C, Aparcı M, Özşahin A. The Impact of Pozitive and Negative Affect on QT Dispersion in Healty Young Adult Men. 15th Congress Balkan Military Medical Committee, Selanik-Yunanistan, 30 May-03 July, 2010.
m. Celik C, Ozdemir B, Erdem M, Cayci T, Turker T, Ozgen F. Treatment of Major Depression with Sertraline: Relationship Between Serum Neopterin Levels and Respond to the Treatment. 15th Congress Balkan Military Medical Committee, Selanik-Yunanistan, 30 May-03 July, 2010.
n. Ak M, Sutcigil L, Erdem M, Balikci A, Celik C, Ozdemir B,  Bozkurt A, Ozmenler KN. The impact of anxiety levesl on shootin performance. 15th Congress Balkan Military Medical Committee, Selanik-Yunanistan,  30 May-03 July, 2010.
o. Perdeci Z, Gülsün M, Doruk A, Çelik C, Özdemir B. Sleep Quality, Physical and Mental Components of Health in Hemodialysis Patients. 14th Congress Balkan Military Medical Committee,  Bulgaria, May 10-14, 2009

12. Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel ve poster bildiriler
a. Özdemir B, Garip B, Öznur T, Akarsu S. Posttraumatic stress disorder and comorbid psychosis: Electro convulsive Therapy response in two patients. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı. 09-13 Ekim 2012. PB200
b. Bolu A, Çelik C, Özdemir B, Özmenler KN. Travma sonrası stres bozukluğu hastalarında semptom örüntüsü ile görsel uyaran sonrası durumluk kaygı değişimi arasındaki ilişki. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı. 26-30 Ekim 2011. S41
c. Akarsu S, Özdemir B, Erdem M, Uzun Ö, Bozkurt A. “Bipolar Bozukluk Hastalarının Duygudurum Epizodlarının niteliğine Göre Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması” 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı. 05-09 Ekim 2010.
d. Ak M, Bolu A, Özdemir B. “Bir Eğitim Hastanesinde Bir Yıl Boyunca Uyum Bozukluğu Tanısı ile Yatan Hastaların İntihar Davranışlarının Değerlendirilmesi” 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı. 05-09 Ekim 2010.
e. Uzun Ö, Ozdemir B, Balıkcı A. “Şizofrenide Belirti Şiddeti ile Frontal Lob Proton Magnetik Rezonans Spektroskopi Bulguları Arasındaki İlişki”  19. Anadolu Psikiyatri Günleri Kongre Kitabı 16-19 Hairan 2010.
f. Uzun O, Çelik C, Özdemir B, Zincir S, Balıkcı A.          Şizofrenide Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Kongre Kitabı, P:12, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Eskişehir, 16-19 Haziran 2010
g. Bolu A, Erdem M, Özdemir B, Çelik C, Sütcügil L, Özgen F. GATF Psikiyatri AD’de Uyum Bozukluğu Tanısı İle Yatan Hastaların Klinik Örüntülerinin Değerlendirilmes. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Swissotel Grand Efes, 05-09 Ekim 2010.
h. Erdem M, Bolu A, Özdemir B, Çelik C, Özmenler N, Özşahin A. GATF Psikiyatri Anabilim Dalı Konsultasyon Liyezon Biriminde Bir Yılda Konulan Tanı ve Uygulanan Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Swissotel Grand Efes, 05-09 Ekim 2010.
i. Bolu A, Erdem M, Özdemir B, Çelik C, Uzun Ö, Özşahin A. Bir Üniversite Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Tanı Dağılımının Değerlendirilmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Swissotel Grand Efes, 05-09 Ekim 2010.
j. Bolu A, Erdem M, Özdemir B, Çelik C, Özşahin A. GATF AD’de Yapılan Elektrokonvulsif Tedavinin (EKT) Tanı Dağılımının Değerlendirilmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Swissotel Grand Efes, 05-09 Ekim 2010
k. Zincir S, Erdem M, Çelik C, Özdemir B, Özgen F. Şizofreni Hastalarında Tedaviye Uyumu Etkileyen Faktörler. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Swissotel Grand Efes, 05-09 Ekim 2010.
l. Yelboğa Z, Çelik C, Özdemir B, Özmenler KN. Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kaçınma Davranışı: İki Olgu. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu Özet Kitabı, s: 69-70, Ankara, 06-08 Mayıs 2009.
m. Mehdiyev E, Çelik C, Özdemir B. Karabağ Savaşı Örnekleminde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Alkol Kullanım Bozuklukları Birlikteliği. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, s: 70, Ankara, 20-24 Ekim 2009.
n. Özdemir B, Çelik C, Çınar A, Özşahin A. Deliryum Haloperidolle Tedavi Sonrası Ortaya Çıkan Nöroleptik Malign Sendromun EKT ile Etkin Bir Şekilde Tedavisi. Bir Olgu Sunumu. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, s: 78, Ankara, 20-24 Ekim 2009.
o. Çelik C, Özdemir B, Çaycı T, Aparcı M, Özmenler KN,  Özgen F, Özşahin A. Esansiyel Hipertansiyonda Öfke Düzeyi ve Öfke İfade Tarzı. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, s: 201, Ankara, 20-24 Ekim 2009.
p. Çınar A, Balıkçı A, Akçay B, Özdemir B. “Antisosyal kişilik bozukluğunda sağlık kurulu kararlarının yeni ve eski TSK sağlık yeteneği yönetmelikleri açısından karşılaştırılması” TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, sayfa 63-64, 06-08 Mayıs 2009, Ankara.
r. Özdemir B, Ercan S, Gülsün M. “Psikotik bozukluk ve araknoid kist: Bir olgu sunumu” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Dünden Yarına Ülkemizde Psikiyatri Özet Kitabı. Sayfa 223, 15-20 Kasım 2005, Erzurum.
s. Özdemir B, Uzun Ö, Battal S, Özşahin A. “Defisit şizofrenide sol frontal lob magnetik rezonans spektroskopi bulguları” 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Sayfa 400, 28 Eylül-3 Ekim, 2004, Kuşadası.
t. Cansever A, Uzun Ö, Özdemir B, Hamurcu U, Perdeci Z. “Nöroleptik malign sendromun neden olduğu akut böbrek yetmezliği: Bir olgu sunumu” 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı. Sayfa 194, 22-27 Ekim 2002, Marmaris.
u. Cansever A, Uzun Ö, Hamurcu U, Perdeci Z, Özdemir B. “GATA anksiyete bozuklukları polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri” 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 22-27 Ekim 2002, Marmaris