Kekemelik Nedir?

Kekemelik; çocuk yaşta başlayan ve yetişkinlikte de devam eden, konuşma akışının duraklar, tekrarlar ve uzatmalar ile sekteye uğratıldığı, konuşma sesi ve hecelerinin genel konuşma içerisinde anormallik gösterdiği kronik bir konuşma bozukluğu rahatsızlığıdır.

Kekeme bireyler, söylemek istediklerini bilir ve doğru konuşma seslerini kullanırlar, ancak söylemekte zorluk çeker, normal bir konuşma akışı üretemezler.

Kekemelik, sadece anormal konuşma sesleri ve akışı ile ilgili olabildiği gibi, konuşmada yaşanan zorluk nedeniyle sergilenen göz kırpıştırmaları, dudak ve çene titremesi ve omuz silkmesi gibi olağandışı el, kol ve yüz hareketlerini de kapsayabilmektedir.

Kekeme bireylerin konuşma akışı, gün içerisindeki farklı durum ve aktiviteler esnasında değişkenlik gösterebilir. Yüz yüze konuşma, bir guruba hitap etme, telefonda konuşma fiillerinin hepsi konuşma fiili olsa da bireye vereceği kaygı hissi farklı olacak ve bu da kekemeliğin şiddetini arttıracak ya da azaltacaktır. Aynı şekilde şiir okurken, şarkı söylerken veya okurken daha az kaygı taşıyan birey daha akıcı konuşacaktır.

Kekeme bireyler, söylemek istediklerini akıcı bir şekilde söyleyemediklerinin bilincindedirler. Ayrıca konuşmaya başladıklarında konuştuklarının değil, nasıl konuştuklarının daha fazla dikkat çektiğini fark ederler.

Bu durum, konuşma güçlüğü ile birlikte kaygı ve korku yaşamalarına, özgüven ve öz saygınlıklarını yitirmiş gibi hissetmelerine, diğer insanlarla etkileşimlerini asgari düzeye indirmelerine neden olur.

Tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yaşlarda okul ve iş başarısını, hatta toplumla olan iletişimi bozabilir. Bireyi içine kapanık bir duruma sokabilir.

Dil kullanma becerisini öğrenme dönemi olan çocuklarda; henüz konuşma ve dil yetenekleri tam gelişmiş olmadığından, öğrenme sürecinin farklı zaman dilimlerinde kekemeliğin görülmesi normaldir, bunun kekemelik problemi ile karıştırılmaması gerekir. Bu doğal gelişimsel kekemelik geçicidir ve zamanla yok olur.

Kekemelik Nedir, Kekemelik Nedenleri, Kekemelik Tedavisi,

Kekemelik Nedenleri Nelerdir?

Kekemeliğin; yapısal bozukluk ya da öğrenilmiş bir davranıştan kaynaklandığı konusunda öne sürülen birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden birinin ya da birden fazlasının var olması kekemelik sorununun oluşması için yeterli görülmektedir:

Kalıtımsal / Genetik Nedenler: Bireyin genetik yapısına kodlanmış kekemeliğin ortaya çıkmasının yanı sıra, beynin dil ve konuşma ile ilgili olan temporal lobunda meydana gelmiş patolojik bir hasar ya da deformasyonun, genetik olarak aktarılması sonucu, aile bireylerinde görülen kekemeliğin çocukta yenilenmesi ile kekemelik oluşabilmektedir. Kekeme olanların büyük çoğunluğunun bir aile üyesinde de aynı konuşma bozukluğu bulunduğu bilinmektedir.

Çocuğun Gelişimi ile İlgili Diğer Problemlerden Kaynaklanan Nedenler: Çocuğun normal gelişimi esnasında ortaya çıkabilmektedir. Özellikle farklı gelişim geriliği ya da konuşma ve dil problemleri olduğu takdirde bu durum kekemeliği de tetiklemektedir.

Nörofizyolojik Nedenler: Beynin dil ve konuşma ile ilgili olan temporal lobunda meydana gelen inme / felç gibi patolojik bir travma nedeniyle oluşan nörojenik kekemeliğin yanında, dil ve konuşma alanları beynin farklı bölgelerinde olan bireylerde de kekemelik görülmektedir. Bunlardan farklı olarak beyin dalgaları kaynaklı iletim bozuklukları, solunum bozuklukları ve yanlış nefes kontrolünün de kekemeliğe yol açtığına dair tespitler vardır.

Aile ve Çevresel Dinamiklerinden Kaynaklı Nedenler: Ailenin yaşam tarzı, ailede yaşanan şiddetli duygusal travmalar, ailenin çocuğa karşı takındığı aşırı mükemmeliyetçi ya da aşırı korumacı tutum, çocuğun yaş kapasitesinin üstünde karmaşıklığa sahip dil kullanımı, ebeveynlerin konuşma hızı, gelişimsel, psikolojik ve çevresel etkenler gibi nedenler de kekemeliğe sebep olmaktadır.

Konuşma bozuklukları hakkında daha fazla bilgi almak için erdempsikiyatri.com/konusma-bozuklugu-tedavisi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kekemelik Belirtileri Nelerdir?

Kekemelikte görülen belirtiler çok geniş bir yelpazede, bireyin yapısına göre farklılıklar göstermekle birlikte yaygın olarak rastlananlar şunlardır:

  • Konuşma başlangıcında ya da devamında bir kelimeyi, kelime grubunu veya cümleyi başlatmada güçlük yaşanması.
  • Bazı kelimelerin ya da kelime içindeki bazı seslerin uzatılması.
  • Konuşma esnasında bazı ses, hece ve kelimelerin anormal bir şekilde tekrar edilmesi.
  • Bazı kelimelerin son seslerinin söylenmemesi, bitirilmeden bırakılması.
  • Bazı kelime vurgularının alışıldığın dışında kullanılması, yanlış vurgulanması.
  • Hece ve kelime geçişlerinde duraksamalar, sonraki kelimeye geçmede zorluk yaşanması.
  • Konuşma bütünlüğüne uymayan fazladan sözcük ve sesler eklenmesi.
  • Konuşma kaygısı ve korkusu yaşama.
  • Etkili iletişim kurmama, kuramama ya da sınırlı iletişim kurma.

Kekemeliğin Tanısı Nasıl Konur?

Kekemelik teşhisi; belirtilerin görülmesi ile birlikte, alanında uzman bir dil ve konuşma terapisti tarafından, çocuk psikologu gözetiminde yapılmalı ve tanı konulmalıdır.

Kekemelik tanısının doğru konulabilmesi için öncelikle normal konuşmaya engel olan patolojik ya da psikolojik bir sorunun olup olmadığını anlamak için bir çocuk psikologu / pedagog ve ilgili doktorlar tarafından tıbbi bir muayene ve değerlendirme yapılmalıdır.

Müteakiben; birey ve aile ile görüşerek bilgi toplanmalı, hasta hikâyesi çıkarılmalı, gözlem yapılmalı, sorunun şiddet seviyesinin ne olduğu, kekemeliğin devam edip etmeyeceği, daha fazla ilerleyip ilerlemeyeceği belirlenmeye çalışılmalıdır.

Kekemelik Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kekemeliği yenmek ve konuşmayı akıcı hale getirmek için gerek çocuklar gerekse yetişkinler için konuşma akıcılığını arttırmaya ve etkili iletişimi geliştirmeye odaklanmış çeşitli terapi ve yöntemler uygulanmaktadır.

Bunlar konuşma terapisi, bilişsel davranışçı terapi, aile çocuk etkileşimi, nefes egzersizleri, rahatlama teknik ve yöntemleri, ve elektronik cihazların kullanıldığı yöntemlerdir. Bu yöntemlerin etkinliğini arttırmak maksadıyla, antidepresan ve anksiyolitik tedaviler de destek tedavisi olarak uygulanabilmektedir.

Çocuğunuzda kekemelik problemi varsa merkezimizden yardım alabilir ve tedavi olabilirsiniz. Ankara Psikolog Klinikleri arasında önemli bir yere sahip olan Erdem Psikiyatri Kızılay Psikolog Merkezinden randevu alabilir, psikiyatri uzmanı ve psikologlarımıza danışabilirsiniz.

Ankara Psikolog randevusu için iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası