Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi

Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi

Transkranial Manyetik Uyarım (TMS) tedavisi beyin korteksinde manyetik değişikliklere sebep olarak etki göstermektedir. TMS’nin bu etkisi uygulamaya göre aktivitede artmaya (aktivasyon) veya azalmaya (inhibisyon) neden olmakta ve böylelikle tedavi edici etkisi ortaya çıkmaktadır. Özellikle Derin TMS’nin, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde FDA (Amerikan Food and Drug Administration) tarafından onay alması araştırmaları daha da arttırmıştır.

OKB’de TMS uygulaması üç merkezi hedef almaktadır. Bunlar dorsolateral prefrontal korteks, medial prefrontal korteks ve suplementer motor alandır. Hastada mevcut bulgulara göre değişebilmekle birlikte mevcut bulgular bir bölgenin diğerine üstünlüğü olmadığını düşündürmektedir. Genellikle tedavi sonuçları yüz güldürücüdür.

TMS özellikle ilaç kullanamayan kişilerde (hamilelik, emzirme, ilaç duyarlılığı, yoğun ilaç yan etkisi) ve tedaviye dirençli OKB’lerde ilk tercihlerden bir tanesidir. Tedavi sonuçları da bu hastalarda ümit vericidir.