Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Nasıl Uygulanır?

İşlem TMU uygulama odasında uygulama yapma eğitimi almış hekim tarafından belirlenen randevu saatinde uygulanır. Her bir TMU seansında hastanın birime girişinden çıkışına kadar geçen süre yaklaşık 45 dakikadır. Genel olarak 20 seans yapılır ve seanslar hafta içi her gün yapılır. Duruma göre tedavi 10 seans uzatılabilir. Tedavi kürü bittikten sonra klinik duruma göre iyilik halini sürdürmek için TMU tekrarlanabilir. Tekrar kürünün seans sayısı ve sıklığı için ayrıca bilgilendirme yapılır.


Manyetik alanın gücü hastadan hastaya değişebilir. Kalibrasyon yapabilmek için beyinin kas hareketleri ile ilgili bölgesine karşı el başparmağınızda oynama gözleninceye kadar akım arttırılır. Bu doza motor uyarılma eşiği denir, tedavi dozu da genellikle bunun %80 ile %120’ü arasında değişir. Öncelikle uygulamadan önce motor uyarılma eşiğinizin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ölçüm ile kişiselleştirilmiş bir tedavi protokolü sağlanmış olur. Uygulama düşük frekanslı (saniyede 1-5 atım) ve yüksek frekanslı (saniyede 10-20 atım) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu uygulama hastalığa göre değişir.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası