Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Nedir?

Kısaca ismi TMS veya TMU olan transkranial manyetik uyarım tedavisi, insan beynine bir bobin vasıtasıyla manyetik uyarım verilerek yapılan, ilaçsız bir tedavi tekniğidir. Bu manyetik uyarı insan beyninin fonksiyon bozukluğu olduğu düşünülen kortikal merkezlerinde düzenleme (aktivasyon veya inhibisyon) yapmak sureti ile tedavi edici etki oluşturur. Psikiyatrik hastalığa ve hastanın gösterdiği semptomlara göre aktivasyon (arttırma) veya inhibisyon (baskılama) yapılır. Aktivasyon veya inhibisyon işlemi cihazın çalışma parametrelerinde yapılan bir dizi değişiklikle uygulanır.

Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Ne Zaman Tavsiye Edilmektedir?

Özellikle depresyon ve obsesif kompülsif bozukluk başta olmak üzere bazı psikiyatrik (panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, tedaviye dirençli işitme halüsinasyonları) ve nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Özellikle yeterli dozda ve yeterli sürede ilaç tedavisi almış ve tedavilerden yeterli fayda görmemiş veya hiç fayda görmemiş hastalar için iyi bir alternatiftir. Bunun dışında ilaç tedavisi kullanamayacak hastalar için iyi bir alternatiftir.

Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Nasıl Uygulanmaktadır?

İşlem TMU uygulama odasında uygulama yapma eğitimi almış hekim tarafından belirlenen randevu saatinde uygulanır. Her bir TMU seansında hastanın birime girişinden çıkışına kadar geçen süre yaklaşık 45 dakikadır. Genel olarak 20 seans yapılır ve seanslar hafta içi her gün yapılır. Duruma göre tedavi 10 seans uzatılabilir. Tedavi kürü bittikten sonra klinik duruma göre iyilik halini sürdürmek için TMU tekrarlanabilir. Tekrar kürünün seans sayısı ve sıklığı için ayrıca bilgilendirme yapılır.

Transkranial manyetik uyarim tedavisi

Manyetik alanın gücü hastadan hastaya değişebilir. Kalibrasyon yapabilmek için beyinin kas hareketleri ile ilgili bölgesine karşı el başparmağınızda oynama gözleninceye kadar akım arttırılır. Bu doza motor uyarılma eşiği denir, tedavi dozu da genellikle bunun %80 ile %120’ü arasında değişir. Öncelikle uygulamadan önce motor uyarılma eşiğinizin belirlenmesi gerekmektedir. Uygulama düşük frekanslı (saniyede 1-5 atım) ve yüksek frekanslı (saniyede 10-20 atım) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu uygulama hastalığa göre değişir.

Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisinin Yan Etkisi Var Mıdır?

Nadir olgularda özellikle özgeçmişinde Epilepsi hastalığı olanlarda nöbeti tetikleyebileceği bildirilmiştir. Gebelerde fetüse 60 cm’den yakın tutulmamalıdır. Kulak bölgesine uygulanmamalıdır. Uygulanması gerekiyorsa tıkaç takılmalıdır. TMU uygulaması sonrası on hastadan birinde, tek doz ağrı kesici kullanımıyla veya birkaç saat içerisinde kendiliğinden geçen hafif baş ağrısı görülebilir. TMU uygulaması sonrası nadiren uyku bozukluğu görülebilir. TMU uygulanması planlanan hastalarda kalp pili (pacemaker) yapay kalp kapakçığı, baş veya boyunda mermi çekirdeği veya metal bir aygıt, kulakta tüp veya işitme cihazı, gebelik ihtimali, geçirilmiş epilepsi nöbeti, ailede epilepsi hastalığı mevcudiyeti, inme ya da başka bir nörolojik hastalık geçirme öyküsü, geçirilmiş beyin ameliyatı gibi durumlar varsa bunun mutlaka bildirilmesi gerekir.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası