Kliniğimizde Uygulanan Testler

Kliniğimizde Uygulanan Testler

Kliniğimizde Uygulanan Psikolojik Psikiyatrik Testler 

Psikolojik testler bireyin duygu, düşünce, davranış ve yeteneklerini gözlemlemek ve değerlendirmek amacıyla yapılan testlerdir. Testler, kişinin davranışlarını gözlemlemeye yarayan bir ölçme aracıdır. Testlerin yaklaşım, yöntem ve ölçme araçları birbirinden farklıdır.

Psikolojik testlerin amacı kişinin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olmaktır. Bu yöntem, bireyi tanıma tekniklerindendir. Kişinin yetenek ve ilgi alanları hakkında bilgi verir. Ancak testleri mutlaka uzman kişilerin yorumlaması gerekir.

Erdem Psikiyatri hem rahatsızlığınızın teşhisi hem de kendinizi daha iyi tanımanız için gerekli psikolojik testleri uygulayan bir merkezdir. Kliniğimizde zeka testleri, psikolojik bilinçaltı testleri, kişilik testleri, depresyon testi, anksiyete ve obsesif kompulsif ölçeği,nöropsikiyatrik testler yapılmaktadır.

Psikoloji Testleri Hakkında dört tane insan ve çeşitli renklerde silüetleri vardır.

Psikoloji Testleri Hakkında

Psikolojik ölçüm testleri sadece psikologlar tarafından değil psikiyatrist ve nörologlar tarafından da teşhis ve tedavi süreçlerinde yardımcı araç olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında bu testler personel seçimi ve değerlendirmesi, akademik yetkinlik, kişisel yeteneklerin belirlenmesi gibi amaçlar için de uygulanır.

Psikolojik testlerin bu kadar farklı amaçlar için kullanımı belirli bir tanımını yapmayı da güçleştirmektedir. Temelde bu testler kişiye ait davranış kalıbını standart ve objektif şekilde ölçmeye yarar. Bu testler aracılığıyla psikologlar insanların kişilik özelliklerini ölçmeyi amaçlar. Nasıl ki kan değerlerine bakmak için insanın kan vermesi gerekiyorsa, insanın kişilik özelliklerini ölçmek için de bu testler yapılmaktadır.

Psikolojik testler genel itibariyle insanların psikolojisi hakkında uzmanlara bilgi verir. Yapılan testler tek başına birer veri olarak kullanılmaz. Tıbbı öyküyle birlikte değerlendirilir. Tanı koymak için tek başına yeterli değildir. Psikolojik testlerin yapılmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

 

 • Endişe ve kaygı halinin gerekenden fazla olması
 • Normal davranışlardan kaçınma
 • Nedensiz korku yaşama
 • Devamlı yorgunluk ve düşük enerji
 • Yoğun ve yorgun düşüncelerden kaynaklanan konsantre olamama hali
 • Günlük sıkıntılarla başa çıkamama
 • Kendine zarar verme ve intihar etme eğilimi 

Bu durumlardan herhangi biri ortaya çıkarsa kişinin psikolojik testlerden birini yaptırması istenebilir. Bu testler internet üzerinden online platformlarda yapılabilir.

Psikolojik test eğitimleri, bazı kurum ve online olarak siteler tarafından verilmektedir. Testleri uygulamak ve yorumlamak için üniversitelerin psikoloji bölümünde mezun olmak yeterlidir. Ancak özellikle klinik psikologların bu testleri yapması ve sonuçları yorumlaması daha güvenilir olmaktadır. 

Psikolojik Testler Nelerdir?

Psikolojik test ve değerlendirme ölçümleri günümüzde bilgisayar destekli olarak yapılabilmektedir. Bu testler psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerin teşhis ve tedavi sürecinde başarılı sonuçlar vermektedir. Testler önceden yapılandırılmış şekilde uygulanır.

Peki psikolojik testler nelerdir? Psikolojik testleri 5 başlık altında inceleyebiliriz. Her bir test farklı alanlarda ölçme sağlamaktadır.

Kişilik Testleri

Kişilik testleri, olumsuz yaşam koşulları sebebiyle kişide oluşan davranış değişikliğini ölçmek için kullanılır. Testler kişinin kendi hakkında verdiği bilgilerden hareketle yapılan bir değerlendirmedir.

Kişilik testleri objektif ve projektif testler diye ikiye ayrılır. Objektif testler en çok kullanılanlardır. Bu testlerde standart bir puanlama ve yorumlama vardır.

Tutum Ölçekleri

Tutumların ölçülmesinde bireyin davranışları etkilidir. Tutum ölçekleri, bireyin herhangi bir durum karşısındaki davranış biçimini ölçer. Kişinin tutumu hakkında bilgi veren bu testler, aynı zamanda alışkanlıkları da ifade eder.

İki tip tutum ölçeği vardır. Bunlar Thurstone ve Likert ölçekleridir. Bu iki ölçek kişinin samimi ve doğru cevaplarına dayanır.

Yetenek ve İlgi Testleri

Yetenek ve ilgi testleri, kişinin yetenekleri ve ilgi alanları hakkında detaylı bilgi verir. Daha çok insan kaynakları tarafından kullanılan testler olarak bilinirler. Kişinin kariyeri hakkında planlama yapabilmek amacıyla kullanılır. Bunun dışında şu ölçümlerin yapılmasını sağlar:

Psikolojik Psikiyatrik Testler yapılan bir insan beyni ve içinde mekanik çeşitli aletler

 • Planlama yeteneği
 • Soyutlama yeteneği
 • Problem çözebilme yeteneği
 • Konsantrasyon becerisi

Bu testlerin içerisinde zeka ve IQ testleri de girer. Testlerle kişinin algılama hızı ölçülebilir. Ölçümler sayesinde beynin zeka ve dil becerilerini oluşturan kısımlarında hangi problem varsa bu tespit edilebilir.

Nörogelişimsel Testler

Nörogelişimsel testler, beynin gelişme sürecinde bilişsel yeteneklerin her birinin değerlendirilmesini sağlar. Bu testler aracılığıyla beyinsel işlevlerin hangi düzeyde geliştiği ölçülebilir. Böylece kişinin yaşına uygun gelişim gösterip göstermediği ve beyinsel fonksiyonların gelişiminde bir aksaklık olup olmadığı belirlenebilir. Ayrıca testler bellek oluşumu, kelime dağarcığı ve dil becerisi gibi özelliklerin gelişimini de inceleyebilir.

Psikoloji Testlerinin Sınıflandırılması

Psikolojik testler, performans ve davranış testleri olarak iki kategoride ele alınabilir. Performans testleri, yetenek ve başarı testlerini içine alır. Davranış testlerinin içinde ise kişilik testleri, ilgi envanterleri, ve tutum ölçekleri sayılabilir.

Psikolog testi klinik amaçlarla uygulanır. Yapılan testler arasında kişilik testleri en sık kullanılan testlerdir. Bu testler sadece kişilik özelliklerini değerlendirmek için değil, kişinin psikolojik durumunu değerlendirmek amacıyla uygulanır. Ancak zeka, yetenek ve başarı testleri ise bireylerin kendi istekleriyle yaptırılabilir.

Psikolojik Testler Ne İşe Yarar?

Psikolojik testlerin amacı bir kişinin farklı durumlar karşısında tepkilerini ve diğer kişilerle arasındaki farkları ölçmektir. Bu testlerin ilk faydalı olduğu alan zeka geriliğidir. Duygusal bozukluğu ve davranış bozukluğu rahatsızlıklarında kullanılan bir yöntemdir. Testlerin işlevlerini ve faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kendini anlamayı ve kişisel gelişimi arttırmak
 • Psikiyatrik rahatsızlıkların teşhis ve sınıflandırılmak
 • Araştırmalarda kullanılmak
 • Bireysel farklılıkları ölçmek
 • Araştırma konularını objektif ve güvenilir şekilde değerlendirmek
 • Araştırmalarda nesnel veri toplama
 • Sıralama amacıyla
 • Kişinin psikolojisi hakkında detaylı bilgi vermek
 • Doğru teşhis konmasına yardımcı olmak
 • Yaşanılan problemlerle ilgili çözüm üretilmesine ve iyileşme sürecine katkıda bulunmak
 • Bilişsel ve hafıza durumların anlaşılmasını sağlamak
 • Yaşanan problemlerin altında yatan psikolojik problemlerin belirlenmesine imkan vermek

Psikolojik Testler Nasıl Yorumlanır?

Psikolojik testlerin sonuçları kategoriler ya da sayılar şeklinde ortaya çıkar. Bu kategori ya da sayılar testlerin türüne göre farklılık gösterir. Zeka testlerinde sonuç sayı şeklinde iken depresyon testlerinde bir kategori şeklindedir. Testlerin değerlendirilmesi uzmanlar tarafından yapılır. Yapılan değerlendirmelere göre bir teşhis ve tedaviye karar verilir.

İyi bir test nesnel verilere dayanmalıdır. Testi uygulayan kişinin fikirlerinden bağımsız olmalıdır ve testi kim uygularsa uygulasın aynı sonuç alınmalıdır. Testlerin belli bir standardı olmalıdır. Bu özellikler testin güvenilirliğini sağlar. Böylece yorumlanmasını da kolaylaştırır. Test sorularına verilen cevaplar kişinin duygu, düşünce ve tutumlarını yansıtan davranışlar olarak kabul edilir. Ortaya çıkan sonuçlar, davranışların örneklemi olarak değerlendirilir.  

Psikolojik testlerin yorumları değişmez. Sonuçlar üzerinde herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapılamaz. Ayrıca sonuçlara yorum eklenemez. Yorumlar ve izlenimler terapist tarafından tedavi sürecinde ortaya konur.

Erdem Psikiyatri Merkezi Ankara’da psikolojik rahatsızlıkların tanı ve tedavisi konusunda hizmet vermektedir. Sizde psikolojik ve psikiyatrik bir test yaptırmak istiyorsanız hemen bizimle https://www.erdempsikiyatri.com/iletisim adresinden iletişime geçin.