14.3.2019

Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği – Düzenlenmiş (WAIS-R) 

Amaç: WAIS-R, yetişkinler için kapsamlı bir bilişsel yetenek testi olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 16 yaş ve üstü.

Puan: Sözel IQ, Performans IQ ve Tam Ölçek IQ.

Süre: (60-90) dakika.

Yazar: David Wechsler.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

wais-r-yetişkin-zeka-testi-ankara-psikolog

Tanım: Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği-Düzenlenmiş (WAIS-R), Wechsler'ın, “amaca uygun hareket etmek, rasyonel düşünmek ve çevreleriyle etkin bir şekilde başa çıkmada bireyin küresel davranışı” olarak tanımladığı genel bir bilişsel yetenek testidir. Zihinsel uygunluk ya da yeteneklerin toplamı olan bu zekâ tanımı, WAIS, sözel ve performans olmak üzere iki bölüme ayrılan 11 alt testten oluşmaktadır.

Puanlama: WAIS-R, altı sözel alt test ve beş performans alt testinden oluşmaktadır. Sözel testler şunlardır: Bilgi, Anlama, Aritmetik, Sayı Dizisi, Benzerlikler ve Kelime Bilgisi. Performans alt testleri şunlardır: Resim Düzeni, Resim Tamamlama, Blok Tasarımı, Nesne Birleştirme ve Sayı Sembolü. Bu testten elde edilen puanlar bir Sözel IQ (VIQ), bir Performans IQ (PIQ) ve bir Tam Ölçekli IQ (FSIQ) 'dan oluşur. FSIQ, 100 değerindeki medyan ve yaklaşık 15 olan standart sapması ile standart bir skordur.

Güvenirlik: Verbal IQ (.95 ila .97) ve Tam Ölçek IQ (.96 ila .98) için düzeltilmiş iki yarı güvenilirlik katsayıları ve yaklaşık 2 puanlık ilgili standart hataları oldukça kabul edilebilir. 16 ile 17 yaşlarındaki .88 değeri ideal olmasa da Performans IQ'nun güvenilirliği ortalama .93 değerinde ve mükemmeldir. 11 alt testin 9'u için alt test güvenirlik katsayılarının ortalama değerleri .80'i aşmaktadır. Sadece Resim Düzeni (.74) ve Nesne Birleştirme (.68) beklentilerin altında kalmaktadır. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları, Sözel ve Tam Ölçeklerin mükemmel güvenilirliğini doğrular ve Performans IQ'nun oldukça kabul edilebilir olduğunu gösterir (.89 ila .90). Alt testler için test-tekrar test katsayıları, Nesne Birleştirme ve Resim Düzenleme dışındaki tüm testlerin güvenilirliğini doğrular.

Geçerlik: WAIS’in düzenlenmiş bu versiyonu için kılavuz, yeni geçerlilik verileri sağlamaz, ancak ilgilenen kişileri orijinal WAIS için kılavuza yönlendirir.

Normlar: Toplam 1,880 kişiden oluşan örnek, cinsiyet, ırk (beyaz-beyaz olmayan), coğrafi bölge, meslek grubu, eğitim düzeyi ve kentsel-kırsal ikamet değişkenleri üzerinde dikkatli bir şekilde sınıflandırılmıştır. Dokuz yaş grubu 160 ila 300 arasındaydı.

Tavsiye edilen kullanımlar: WAIS-R klinik, eğitim ve araştırma ortamlarında kullanım için tavsiye edilir. Ankara Erdem Psikolog Merkezimizde uzman psikolog ve psikiyatrilerimiz tarafından merkezimize başvuran eşler teker teker görüşmelere alınır. Ankara WAIS-R Testi ve diğer Psikolojik Testler:www.erdempsikiyatri.com/klinigimizde-uygulanan-testler için lütfen iletişime geçiniz.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası