Boşanma Süreci Danışmanlığı

Boşanma, evli çiftler arasındaki beraberliğin sona erdirilmesidir. Çiftler isteyerek veya istemeyerek bu kararı almış olabilirler. Peki çiftler aslında boşanma kararını alırken gözden kaçırdıkları bir şeyler mi var? Evlilikte yaşadıkları sorunların çözümü için uzman yardımı aldılar mı ve problemlerini çözmek için emek sarf ettiler mi?

Boşanma danışmanlığı, çiftlerin aralarındaki problemlerin çözümü için tüm yolları denemelerine rağmen evliliklerini sürdüremeyeceklerine karar verdikten sonra başvurulması gerekten bir yoldur. Boşanma danışmanlığında amaç, boşanma kararı almış eşlerin kendi başlarına çözemedikleri sorunların çözümünde, boşanma gibi kriz dönemlerinin öncesinde ya da boşanma gerçekleştikten sonra ortaya çıkacak muhtemel sorunların çözümü için danışmanlık ve rehberlik etmektir. Ayrıca birlikteliklerini sonlandıran çiftlerin çocuklarının bu süreçte olumsuz etkilenmesini engellemektir.

Boşanma danışmanlığı, boşanma sürecinde çiftlerin yaşayabilecekleri psikolojik sorunları önlemek, çocuklara boşanma sürecinin nasıl açıklanması gerektiği ve boşanma sonrasında ebeveynlerin çocuklara nasıl davranması gerektiği konularda eğitim vermektir.

Boşanma danışmanlığı ayrıca çiftlerin arasında bir iyi boşanmayı sağlayıcı arabuluculuğu görevi de görmektedir. Çünkü boşanan çiftlerin isteklerinin her iki taraf içinde adil olması gerekmektedir. Çiftlerden bu süreçte birinin kazanması, diğer tarafta öfke ve hayal kırıklığına yol açmaktadır. Ortada bir çocuğun olması eşlerin görüşmelerinin devam etme zorunluluğunun ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle çiftler arasında iyi bir boşanmanın olmasını sağlayarak, çocukların bu boşanma sürecinde ve bundan sonra ki süreçte olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Boşanma danışmanlığı, çiftlerin boşanma sonrasındaki hayatlarına yön vermek ve destek olma amacını da taşımaktadır. Boşanma süreci çiftler için kayıpların yaşandığı bir durumdur. İlişkinin kaybı, eşin kaybı ve güven kaybı gibi, yaşanan bu kayıpların yerine bir düzen oturtmak zaman alacaktır ve sosyal çevrenin ve ailenin desteği bu toplanma sürecinde olumlu katkıları olacaktır. 

Boşanma danışmanlığı, boşanma sonrasında bireylerin sosyal hayata adapte olabilmelerini hızlandırmak, boşanma sonrasında yaşanabilecek duygusal ve psikolojik sorunların üstesinden gelmeyi kolaylaştırabilecek öğretiler sunmaktır.

Çocuklar ve Boşanma Terapisi

Ebeveynler boşanma süreçlerini iyi bir şekilde sürdürmeleri gerekmektedir. Boşanma sürecinde çiftler uygun davranışlar sergilenmezse; boşanmış aile çocukları üzerinde olumsuz etkiler bırakır ve çocukların yetişkinliklerinde bu olumsuzluklar davranışlarına yansır. Boşanma sürecinde yaşanan olumsuzluklar, çocukların yetişkin olduklarında karşı cinsle sorunlu ilişkiler yaşamalarına, çocuklarda davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına ve okul başarılarının düşmesine sebep olabilir.

Ebeveynlerin almış oldukları boşanma kararı ile birlikte çocuklarının hayatında çok ciddi değişimler olur. Bu süreçte çocuğun hayatında en kısa zamanda bir düzen oluşturulmalı ve çocuğa güven hissi verilmelidir.  Boşanma süreci sadece ebeveynler arasında gerçekleşen bir olay değildir. Çocukların da boşanma sürecinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Çocuklara boşanma sürecinde gerekli açıklamalar yapılarak, çocuklar boşanmadan sorumlu olmadıkları benimsetilmelidir. Onlara bu durumdan sorumlu olmadıkları ve ebeveynliğin ortak bir biçimde sürdürüleceği vurgulanmalı. 

Boşanmada sürecinde çocuk kimi isterse onunla kalmalı bu konuda çocuğa baskı kurulmamalıdır. Çocuk anne veya baba, hangisi ile bağlantısı kuvvetli ise onunla kalmalıdır. Boşanma sonrasında çocuklarla geçirilecek vakit iyi ayarlanmalı ve çocukların düzeni bozulmamalıdır.

Ankara Boşanma Danışmanlığı

Ankara Boşanma Danışmanlığı olarak boşanma sürecinde çiftlerimize her türlü yardımı sunmak maksadı ile uzman psikolog ve psikiyatrilerimiz ile evliliklerinde problem yaşayan çiftlerimize destek vermek istiyoruz. Ankara Erdem Psikiyatri Merkezi olarak ilk hedefimiz, boşanma kararı almış bireylere bu konuda yapıcı yollar göstererek, bu kararı tekrar gözden geçirmeleri ve farklı bir bakış acısı sunmak misyonumuz ile çiftlerin beraberliklerini devam ettirmeleri amacını taşımaktayız.

Erdem Ankara Psikolog Kliniğinden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Danışmanlığıdan boşanma süreci konusunda alacağınız her türlü destek bireylerin mahremiyetlerine saygı duyarak gerçekleştirilir.

 

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası