Psikolog Danışmanlık

Psikolog Danışmanlık

Psikolog (Hizmetleri), Psikolog Danışmanlık

Günümüzde insanlar aile ya da sosyal çevrelerinde yaşadıkları sorunlarlarla tek başına mücadele etmekte zorlanmaktadır. Problemler büyüdükçe çözme süreci karmaşık bir hal alabilir. Bu noktada insanların sorunlarını çözebilmek için yardım almaları gerekir. Psikolog danışmanlık bu kapsamda alınması gereken profesyonel bir yardımdır.

Yaşadığı sorunlar karşısında insanın bu problemleri çözmek için yardım alması utanılacak bir konu değildir. Bu yardımı sağlayacak olan psikolog, kişinin yaşadığı sorunları çözmesinde ona yardımcı olacak bir rehberdir.

Eğer siz de güvenilir ve alanında uzman Ankara psikolog önerisi arıyorsanız Erdem Psikiyatri Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Psikolog danışmanlık hizmeti veren bir kadın ve hasta bir erkek var.

Psikolog Ne Demek?

Ruh bilimci olarak adlandırılan psikolog nedir? Psikolog, bir kişinin ya da grubun davranışlarını inceleyerek, bu davranışların nedenlerini açıklayıp var olan sorunlar hakkında çözüm üretmeye çalışan kişidir. Kısacası beden ve zihin üzerine çalışır.

Psikologlar üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri bünyesinde bulunan Psikoloji bölümünden mezun olurlar. Daha sonra yüksek lisans yapıp bir alanda uzmanlaşabilirler. Psikologlar terapist olarak psikolog ofisi ya da hastanede çalışmanın yanı sıra cezaevi, adliye, okul veya fabrika gibi kurumlarda da çalışabilirler. Alanlarında uzmanlaşan psikologlar havacılık psikologları, mühendislik psikologları vb. isimlerle anılır.

Psikologlar sadece terapi yapmazlar. Psikolojik problemleri çözmek için teoriler üretir ve bu konularda araştırma yaparlar. İnsanların sorunlarını çözmek için de bu ilke ve araştırmaları uygular. Psikolojinin alt dallarından biri olan klinik psikoloji ise daha çok uygulamaya yönelik bir alandır. Peki klinik psikolog nedir? 4 yıllık Psikoloji eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayan kişidir. Klinik psikologlar danışanlarla yaptıkları görüşmelerde klinik değerlendirmelerde bulunarak bir terapi planı hazırlarlar.

Burada değinilmesi gereken bir konu da psikiyatri ve psikolog farkı olacaktır. Psikiyatrist ya da Psikoterapist nedir?

Psikoterapist ya da psikiyatrist tıp fakültesinden mezun olan uzman hekimler iken psikologlar lisans eğitimlerini 4 senelik Psikoloji alanında tamamlarlar ve ardından uzmanlaşmak için yüksek lisans yaparlar. Psikiyatristler doktor oldukları için ilaç yazma yetkileri vardır. Ancak psikologlar ilaç yazamaz ve ilaçla tedavi öneremezler.

Psikologların Tedavi Ettiği Rahatsızlıklar

Psikologların tedavi ettiği rahatsızlıklar ve verdikleri danışmanlık, Aile terapisi, Bireysel terapi, Ebeveyn danışmanlık, Çocuk terapisi, Cinsel terapi ile giderilebilecek rahatsızlıklardır. Ayrıca boşanma ve EMDR (Yetişkin ve Çocuk) danışmanlığıdır. 

Psikologların araştırma alanı beyin ve davranışlar ile çevre ve davranış arasındaki ilişkidir. Psikologlar insanın ve toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni yaklaşımlar geliştirir. Bunun yanında psikologlar, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti ve okullarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi verirler. Ayrıca çeşitli testlerle bilişsel işlev ve davranışları ölçerek, bu konuda yardımcı olurlar.

Uzman Psikolog Hizmetleri Nelerdir?

Uzman psikolog, kişinin diğer insanlarla ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi izleyerek yorumlar. Ayrıca insan davranışlarını ve duygusal süreci inceler. İnsanları etkileyen düşünce ve davranışlar konusunda teoriler ortaya koyabilmek için gözlem, değerlendirme ve deney gibi teknikler kullanır. Uzman psikologların verdikleri hizmetler ele alınan konunun niteliğine göre farklı başlıklar altında incelenir.

Psikolog danışmanlık hizmeti verilen erdem psikiyatri merkezindeki therapy hizmetleri animasyonu görselleri.

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin aralarında yaşadıkları sorunları çözmeye yardımcı olan danışmanlık hizmetidir. Evlilik, ayrılık ve boşanma gibi durumlarda çocuklarla veya aile ilgili kişilerin yaşamış oldukları sorunların çözümüne yardımcı olur.

Bu danışmanlık hizmetinin amacı, aile içerisinde yaşanan çatışmaların ve çiftler arasında yaşanan problemlerin çözülmesine ve sağlıklı bir iletişim kurmaya yardımcı olmaktır. Aile içerisinde ve evlilik ile ilgili sorunların yapıcı bir şekilde çözülebilmesi için beceri ve strateji geliştirme konusunda bireylere rehberlik yapar.

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, kişinin hayatta karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olur. Bu terapi yöntemi kişinin seanslarda terapistle beraber çözebileceği sorunlar için kullanılan bir yöntemdir.

Terapist yapılan seanslarda kişinin sıkıntılarını çözebilmesi için davranış değişikliği sağlamasına, karar alma ve problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Kişinin kendine olan güvenini yeniden kazanmasını sağlayarak karar alma süreçlerinde cesaretlenmesi amaçlanır.

Çift Terapisi

Çift terapisi, evli çiftlerin yaşadıkları sorunları ele alarak sorun oluşturan ilişki kalıplarını değiştirmede çiftlere yardımcı olur. Terapist, çiftler arasındaki ilişkiyi her boyuttan değerlendirir ve olumsuz faktörlere yönelir. Bu faktörleri değiştirmenin ve ilişkiyi güçlendirmenin yollarını arar.

 Bu terapi için çiftler sıklıkla eşlerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi, ilgi ve sevginin azalması, tartışmaların artması gibi problemlerle başvurur. Uzman psikologlar, bu sorunların anlaşılıp, yorumlanmasına ve davranış kalıplarıyla beraber ilişkinin dönüştürülmesine rehberlik ederler.

Aile ve çift terapisi hakkında daha fazla bilgi almak için hemen https://www.erdempsikiyatri.com/aile-cift-terapileri sayfamızı ziyaret ediniz.

Ergen Terapisi

Ergen Terapisi, ergenlik çağındaki kişilerin kendini tanıma, hayatı anlamlandırma ve isteklerinin farkına varma sürecinde yaşadıkları sıkıntıları çözmelerine yardımcı olmaya çalışır. Birey için bir geçiş dönemi olan bu süreç, zorlukları ve sorunları da beraberinde getirir. Daha önceki döneminden farklı davranan birey karar verme süreçlerinde zorlanır. Ve bu zorlanma beraberinde duygusal iniş ve çıkışlara, sonuç olarak da depresif bir ruh haline neden olur.

Ergenlik dönemi fiziksel değişimlerin yanında takıntıların, stresli bir yaşantının ve değişken duygu durumlarının görüldüğü bir süreçtir. Bu dönemde yapılan terapinin amacı, ortaya çıkan değişimlere uyum sağlamada bireyi güçlendirmek ve aileyi desteklemektir.

Cinsel Terapi

Cinsel terapi, cinsel hayatta sorunları olan kişi ya da çiftlerin bu konuda uzman olan bir psikolog tarafından zihinsel olarak tedavi edilmesidir. Cinsel terapide fiziksel bir tedavi ya da temas olmaz. Konuşma terapileri ile sorunun temeline odaklanıp, çözüm üretilmeye çalışılır.

Bu yöntemde amaç, bireyi ya da çifti cinsellik konusunda eğitmektir. Ayrıca soruna sebep olan psikolojik bir rahatsızlık ise bunun ne olduğunu ortaya çıkararak, tedavi etmektir. Eğer psikolojik bir problem yoksa kişi üroloji ya da dahiliye bölümlerine yönlendirilir.

Psikoterapiler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız https://www.erdempsikiyatri.com/psikoterapi-yontemleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Psikologla Ne Zaman Görüşmeliyim?

Psikologla görüşmek için bir ruhsal rahatsızlığın olması gerekmez. İnsan hayatın her döneminde psikolojik destek almaya ihtiyaç duyabilir. Fakat psikologla görüşmeyi zaruri kılan durumlar vardır. Bu durumlar kaygı, takıntı haline gelen duygu ve düşünceler, travmalar vb. olarak sıralanabilir. Ayrıca kişilik özelliği haline gelmesine rağmen bireyi rahatsız eden birtakım davranışların tedavisi için de psikolojik destek almak gerekir.

Psikolojik birtakım problemlerin dışında insan kendi duygu ve düşünce dünyasını keşfetmek için bir anlamda kendisini tanımak için de psikologa gidebilir. Böylece kendini tanıyan kişi yaşadığı sıkıntılara karşı farklı beceriler geliştirebilecektir. İnsan, hayat karşısında işlevselliğini artırabilmek için kendini tanımaya ihtiyaç duyar. Bu tanıma süreci uzman bir psikolog yardımıyla gerçekleşebilir.

Psikologlar Sorunları Nasıl Çözer?

Psikologlar sorunları çözmek için öncelikle danışanı dinler ve sorular sorarak anlatılanlar çerçevesinde sorunun ne olduğunu anlamaya çalışır. Ayrıca bu sorular kişiyi doğru düşünmeye sevk etme amacı taşır.

Psikolog, bireyin sorununu tespit ettikten sonra ona uygun bir terapi uygulamaya başlar. En iyi psikolog sizi anlayan ve doğru düşünmeye yönlendirendir. Bu süreçte davranış değişikliği ve karar verme gibi beceriler geliştirilmeye çalışılır. Bazı kişiler için terapi seansları kısa sürerken bazen uzun bir dönem gerekebilir.Tecrübeli ve alanında uzman bir psikologdan destek almak sizin için önemlidir. Ankara psikolog açısından alternatifin fazla olduğu bir şehirdir.

Erdem Psikiyatri Merkezi sizin için iyi bir alternatif olacaktır. Psikolog randevusu ve online psikolog hizmetleri için bizim ile iletişim kurabilirsiniz.