Teknik sorunlardan ötürü geçici olarak neurofeedback hizmeti veremiyoruz.

Neurobiofeedback / Nöroterapi Ne Demektir?

Neuro – bio – feedback birleşiminden oluşan bu terim, kelime anlamına bakıldığında; “sinirsel biyolojik geri besleme” anlamına gelmektedir. Sistem yaklaşımına göre her sistem; girdi (input) – işlem (process) – çıktı (output) ve geri besleme (feedback) olmak üzere 4 unsurdan oluşur. 

Çağdaş psikolojide; karışık bir sistem olan insan beyninin, sistemin ürünü olan davranışlar ile arasındaki nedensellik ilişkisi, etki - tepki mekanizması olarak açıklanmaktadır. Beyine ulaşan etkiler (girdi) işlem gördükten sonra tepkiye yani davranışa (çıktı) dönüşür. Beynin, bedenin davranışını kontrol edebilmesi için tekrar beyine ulaşan bir bilgi olması gerekir, yani beyin sürekli olarak geri beslemeye ihtiyaç duyar. Geri besleme sayesinde davranışın sebebi ve doğruluğu beyin tarafından kontrol altına alınır. 

İnsan, otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilen kalp atımı, sindirim, tansiyon, solunum, idrar kesesinin çalışması, nabız atım hızı ve ter bezlerinin çalışması gibi istem dışı çalışan fizyolojik fonksiyonları bilinçli olarak yerine getiremez. 

Genellikle yoğun stres sonucu istem dışı bir şekilde bedenin bir davranışı olarak ortaya çıkan, kas gerginliği, çarpıntı, nefes darlığı, dikkat dağınıklığı, unutkanlık gibi belirti veya rahatsızlıkların fizyolojik ya da ruhsal nedenlerden hangisinden kaynaklandığını bilmek, kişi tarafından doğru geri beslemenin elde edilmesini ve hareketlerini düzenleyebilmesini sağlar. Genelde insanlar bu belirtilerin ruhsal nedenlerden kaynaklandığını bilemediklerinden fizyolojik tanı, tetkik ve tedavi arayışına girerler. 

İşte bu noktada; kişinin bilinçli bir şekilde tanımlayamadığı ya da farkına varamadığı, beyin dalgalarının ve beyindeki bioelektiriksel tepkilerin, bir cihaz yardımı ile görsel ve işitsel şekilde ekrana aktarılarak gözlemlenmesi olan Neurobiofeedback / Nöroterapi devreye girmektedir. Bu yöntemle kişi kendi beyin dalgalarını görür, rahatsızlığının fizyolojik olmadığı stres kaynaklı olduğu konusunda bilinçli bir duruma gelir, stres yönetimi sayesinde bilişsel ve davranışsal fizyolojisini kontrol etmeyi öğrenir ve bunları geribildirim aracı olarak kullanma yeteneği kazanır. Kısacası bu uygulama ile yoğun kaygı durumunda gösterilen fizyolojik tepkilerin anlaşılması ve kontrol altına alınması hedeflenmektedir. 

Öğrenme yoluyla zihnin eğitildiği bir program olan bu teknik, geribildirimin türüne göre adlandırılır. Eğer geri bildirim tansiyon, nabız atımı gibi fizyolojik özellikli olursa biofeedback, beyin dalgaları ve bioelektrik faaliyetlerle ile ilgili olursa neurofeedback, her iki geribildirimin birlikte uygulanmasıyla olursa neurobiofeedback adını alır. 

Kullanıma Alanları Nelerdir?

Neurobiofeedback / Nöroterapi, sıklıkla nöropsikiyatri tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır.  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), panik bozukluk, depresyon ve distimi, hafıza bozukluğu, öğrenme güçlüğü, migren, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı bu rahatsızlıkların başında gelmektedir. Bununla birlikte; hipertansiyon, aritmik kalp rahatsızlıkları, asidik mide rahatsızlıkları gibi fizyolojik rahatsızlıkların tedavisinde ilaçsız bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 

Neurobiofeedback / Nöroterapi Tekniği Ankara 'da Uygulanmaya Başlamıştır.

Neurobiofeedback / Nöroterapi Tekniği uygulanırken ilk aşamada; beyin dalgaları ölçülerek beyinin biolektrik haritası çıkarılır. Beyindeki uyumsuz tepkinin hangi bölgede olduğu tespit edilir. İkinci aşamada uyumsuz bölgeye elektrotlar takılarak beyin dalgaları işitsel ve görsel olarak ekrana yansıtılır. Bilgisayar programı aracılığıyla veriler analiz edilir ve sonraki seanslarda elde edilecek verilerle kıyaslamak maksadıyla depolanır. Üçüncü aşamada elde edilen verilerin kılavuzluğunda biyolojik tepkinin kontrol edilmesi öğrenilir. Öğrenilen bu kontrol mekanizmasının günlük yaşama nasıl aktarılacağı öğrenilir. 

Teknik uygulamaları ile insan  beynine fiziksel bir müdahale yapılmadan, ilaç kullanmadan, birkaç seans sonunda beynin tepkilerinin kontrol altına alınması öğrenilir.

Yaşadığınız yoğun stres ve kaygılar fizyolojik sorunlara sebep oluyorsa uzmanından bir psikiyatri yardımı alabilir ve Neurobiofeedback / Nöroterapi Tekniği ile ilaç kullanmadan tedavi olabilirsiniz. Ankara Psikiyatri Merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Kızılay Psikiyatri Kliniğinden randevu:https://www.erdempsikiyatri.com/randevu alabilir, psikiyatri uzmanı ve psikologlarımıza danışabilirsiniz. Kızılay Psikiyatri randevusu için iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

 
Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası