Psikoterapi Yöntemleri

Psikoterapi Yöntemleri

Psikoterapi, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntem olup, bir sohbet şeklinde psikiyatrist ve hasta arasında cereyan eden konuşmalar olarak tanımlanabilir. Psikoterapinin hastalar üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Bu tedavi belli bir yaklaşım ve teoriye dayalı olarak gerçekleşir. Psikiyatrist bu seanslar esnasında kişinin bozulan ruh sağlığını tedavi etmeye çalışır.

Psikoterapi almak için Ankara’da güvenle tercih edebileceğiniz adreslerden birisi Erdem Psikiyatri Merkezi’dir. Uzman kadrosu ve psikoterapi alanındaki tecrübesiyle hizmet veren merkezimiz ile hemen iletişim kurabilirsiniz.

Psikoterapi Nedir?

Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir yöntem olan psikoterapi nedir? Psikoterapi, zihinsel ve duygusal bozuklukların tedavisi amacıyla hastayı rahatlatan ve güvenceye alan bir yöntemdir. Bu tedavi sırasında hasta kendini tanımaya başlar ve hayatında yeni bir psikolojik temel oluşturmaya çalışır. Bu süreç gerekli eğitime sahip bir psikoterapist tarafından yapılmalıdır.

Terapist ve danışan arasında iyi bir iletişim ve güven duygusuna dayanan bu yöntem, hastanın duygu ve düşünceleriyle başa çıkmasını ve sağlıklı bir düşünce yapısına kavuşmasını sağlamayı amaçlar. Psikoterapide amaç günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözmek, depresyon gibi tıbbi ve zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmektir. Bir anlamda kişinin genel iyilik halini artırmak amaçlanır. Kişi bu süreçte yaşadığı sıkıntıların farkına vararak sorunlar karşısında yeni davranış ve düşünce biçimleri geliştirmeyi öğrenir.

 Psikoterapi yapan iki insan siyah renkli kadın ve erkek

Psikoterapi Nasıl Yapılmalıdır?

Psikoterapide kullanılan teknikler oldukça fazladır. Hastalığın türüne göre uzman terapist bir teknik belirler. Peki bu teknikler çerçevesinde psikoterapi nasıl yapılmalıdır?

Psikoterapi sırasında kişi kendisine ait duygularını, zayıflıklarını, gelişmeye açık yönlerini keşfeder. Psikoterapi seanslarında uzman terapist hastaya yol gösterir. Terapist seanslarda hastanın doğru olanı bulması için rehberlik eder. Burada amaç kişinin bu seanslar sırasında kendini yakından tanımasını sağlamaktır.

Terapi seansları sırasında hasta asla eleştirilmez, yargılanmaz ve kınanmaz. Ayrıca terapist, seans esnasında hastanın özgüvenini zedeleyecek bir davranışta bulunmamalıdır. Terapist, hasta ile arasında güven ilişki tesis etmelidir. Böylece hasta, hayatı ile ilgili her şeyi psikoterapist karşısında rahatça anlatabilmelidir. Bu güven sağlanamaz ise kişi terapiyi devam ettirmeyebilir.

İlk terapi seansı hem hasta hem de psikoterapist için önemlidir. Terapist, bu seans boyunca hastayı tanımaya çalışır. Bu seans boyunca hasta ile terapist arasında bir uyum sağlanmalıdır. Hastanın kendini rahat ve güvende hissetmesi diğer seanslar için olumlu bir sürecin işlemesini sağlayacaktır.

Terapi süresi genellikle 45 ila 60 dakika arasında değişebilmektedir. İlk seanslardan sonra terapist kişi için uygun olan terapi yöntemine karar verecek ve süreler bu çerçevede belirlenecektir. Kişinin terapist ile iyi bir iletişim içinde olması terapinin verimliliği için önemlidir.

Hangi Tür Psikoterapi Uygulanmalıdır?

Terapistler, kişinin rahatsızlığına, durumuna ve isteklerine göre bir psikoterapi türü uygulayabilir. Burada hangi tür bir psikoterapi kullanılacağına karar verecek olan terapistin kendisidir. Tedavi sürecinde iki yöntem aynı anda da kullanılabilir.

Uygulanacak psikoterapi kişiye özel belirlenir. Terapist uyguladığı yöntemden sonuç alamazsa değişik bir yöntem uygulayabilir. Eğer kişi terapistten memnun değilse ya da uygulanan yöntemin kendisi için uygun olmadığını düşünüyorsa başka bir terapiste danışabilir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapist, psikoterapi alanında eğitim almış ruh sağlığı uzmanıdır. Peki psikiyatrist psikoterapi yapar mı? Hem psikologlar hem de psikiyatristler psikoterapi yapabilir. Bunun dışında psikoterapi kitapları okuyan herkes bu alanda yetkin değildir. Diğer meslek gruplarının yaptıkları ise danışmanlık hizmeti olarak kabul edilebilir.

Psikoterapist, kişinin ya da danışanın şikayetlerine göre tanı koyar ve uygun olan tedavi yöntemini uygular. Psikoterapistler genellikle hastaneler, klinikler ve danışma merkezlerinde çalışırlar.

Bir Psikoterapist Nasıl Seçilir?

Psikoterapist seçilirken uzman olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için eğitim durumunu, ünvanını, uzmanlık alanını ve psikoterapi eğitimi alıp almadığını öğrenmek faydalı olacaktır. Ayrıca kişinin ihtiyacı olan alanda uzman olup olmadığına da bakılmalıdır. Terapi öncesi öğrenilmesi gereken konulardan biri ise ücrettir. Uzun soluklu bir yöntem olduğu için ücret kişiler için önemli bir kriterdir.

Terapi başladıktan sonra ise seanslar öncesi söylenenlere uyulup uyulmadığına bakılmalıdır. Öncelikle terapistin danışanı yargılamaması, tercih ve isteklerine saygı göstermesi gerekir. Çünkü danışanla terapist arasında bir güven tahsis edilmediği takdirde uyum olmayacaktır. Karşılıklı güven aynı zamanda kişiye anlaşıldığını hissettirecektir. Ardından terapinin kişi için uygun olup olmadığına bakılmalıdır.

En iyi psikoterapist sizi anlayan ve sorunlarınıza çözüm bulandır. Erdem Psikiyatri uzman psikoterapistleri ve uygun psikoterapi ücretleri ile sizi beklemektedir.

Psikoterapi yapılan bir kişinin beyin iç yapısı ve renkli bir şekildeki animasyon resmi

Psikoterapi Türleri ve İşlevselliği

Psikoterapi türleri kişinin rahatsızlığına uygun olan birbirinden farklı yaklaşımlardır. Özellikle günümüzde değişik psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır. Her ekol kendine özgü bir yöntem benimsemiştir. Hangi yöntemin kişi için uygun olacağına psikoterapist ve kişi birlikte karar verebilir.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, kişinin olumsuz düşünceleri sonucu ortaya çıkan sağlıksız ve istemediği davranışlar üzerine odaklanır. Kişinin bu düşüncelere odaklanmadan olumlu fikirler benimsemesi amaçlanır. Bu yöntem uygulanırken nefes egzersizleri ve duygu teknikleri kullanılır.

Bu psikoterapi yönteminde kişinin günlük hayatta yaşadığı çevresel ve sosyal sorunlara odaklanılmaz. Amaç, var olan davranış bozukluğunu düzeltmektir. Yöntem kısa vadeli ve çözüme yönelik bir yaklaşım benimser.

Kişilerarası Psikoterapi

Kişilerarası psikoterapi, kişinin diğer insanlarla olan ilişkilerinin üzerinde durur. Kişinin sosyal hayatta ilişki kurma yeteneğini geliştirmek amaçlanır. Kişi terapilerde insanlarla nasıl iletişim kurması ve ilişkilerde yaşadığı sorunları çözmek için neler yapması gerektiği konusunda yaklaşımlar geliştirmeyi öğrenir.

Varoluşçu Psikoterapi

Varoluşçu Psikoterapi, kişiyi yaşamı üzerine düşünmeye yönlendirir. İnsanın yaşadığı hayatın mimarı olduğunu ve yaşadıklarından olumlu yönler çıkarması gerektiğini savunan bir yöntemdir. Terapist kişiye öncelikle hayattaki sorumluluklarını kabul etme ve yaşadıkları sıkıntıları kendilerinin çözebileceği düşüncesini vermeye çalışır. Burada hedeflenen kişinin yaşadığı hayatın değerini anlamasını sağlamaktır.

Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi, tek bir psikoterapi yöntemine bağlı kalmadan, kişinin durumu göz önünde bulundurularak farklı teknikleri bir arada kullanır. Bu yöntemde insan davranışlarını açıklamada tek bir türün eksik kalacağı vurgulanır. Önemli olan kişinin ihtiyacına göre en uygun yöntemi kullanmaktır.

Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik Psikoterapi, kişinin bilinçaltında duygu, düşünce, heves ve arzularının nereden kaynaklandığına odaklanır. Bu sayede kişinin düşünce ve davranışları ile bilinçaltı arasında bir bağ kurar. Amaç, kişinin istemediği davranış ve düşüncelerini değiştirmesini sağlamaktır. Terapi seansları aralıklı olur ve genelde 1 yıl gibi bir süre içerisinde tedavi sonlandırılabilir.

Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi

Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi, bilinçdışı süreçlerin insan davranışları üzerinde etkisi olduğunu ve sorunların çocuklukta yaşanan olaylardan kaynaklandığını savunur. Kısacası şimdi yaşanan duygularının temelinde geçmişte yaşanan anıların olduğunu belirtir. Bilinçaltı dürtüleri incelenerek sorunların çözümü sağlanmaya çalışılır. Bilinçaltına ulaşmak için rüya analizi ve özgür çağrışım teknikleri kullanılır. Uzun soluklu bir tedavidir.

Bilişsel Terapi

Bilişsel terapi, olumsuz duygu ve davranışlara neden olan bozuk düşünce kalıplarını tespit etmeyi ve düzeltmeyi amaçlar. Bilinçaltına ya da geçmişte yaşananlara odaklanmaz. Şimdiki zamanda ortaya çıkan problemlere odaklanır. Depresyon tedavisinde etkili bir yöntemdir.

Destekleyici Psikoterapi

Destekleyici psikoterapi, kişinin duygularını ifade etmesine ve düzenlemesine yardımcı olan bir yöntemdir. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda diğer psikoterapi yöntemleri de kullanılabilir. Amaç, ruhsal bozukluk belirtilerini iyileştirmek, tekrar etmesini önlemek, ego işlevlerini ve uyum becerilerini onarmaktır. Ayrıca kişinin güncel sorunlarla baş etmesine yardımcı olmaktır.

Sistemik Psikoterapi

Sistemik Psikoterapi, kişinin sorunlarını onun için önemli olan kişileri, aile ve arkadaşlık ilişkilerini, iş ve okul ortamını, inançlar ve değerlerini, bebeklik ve çocukluk dönemi yaşantılarını bir bütün olarak ele alıp, inceler.

Bu yöntemde amaç kişilerin olumlu yönlerine odaklanarak onların ruhsal problemlerini aşabileceğine inandırmaktır. Böylece kişi sıkıntılarla baş edebilecek potansiyeli kendi görecek ve sıkıntıları aşmaya odaklanacaktır. Terapi sürecinde verilen ödevlerle yeni davranış tarzları kazandırılmaya çalışılır.

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi, çocuklarda görülen ruhsal problemlerin oyun ve oyuncaklar aracılığıyla tedavi edilmesine yardımcı olan yöntemdir. Çocuğu anlayabilmenin en iyi yolu onun doğasına uygun olan oyunlardır. Psikoterapist, çocukla oyun aracılığıyla iletişim kurarak çocuğun kendisini ifade etmesini sağlar.

Bu yöntem 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Oyunlarda çocukların kendilerini rahat ifade etmeleri için hayal gücüne uygun oyuncaklar seçilir. Böylece problemlerini oyun alanında rahat bir şekilde ifade etmeleri sağlanır.

 Psikoterapi yapan iki kadın ve konuşma bulutları olan bir ortam

Narrative Psikoterapi (Öyküsel Terapisi)

Narrative psikoterapi, kişilerin anlattığı hikayeleri odak noktası kabul eder. Bu hikayeler üzerinden kişinin algısını merkeze alır. Toplum tarafından anlatılan hikayeler kişilerin hayatlarını kontrol etme amacı taşımaktadır. Kişilerin yaşamlarını nasıl anlayıp yorumladıklarına odaklanır.

Psikoterapi birçok zihinsel problemin tedavisinde işlevsel bir rol oynar. Ruhsal rahatsızlıkların (anksiyete bozuklukları, depresyon, yeme bozukluğu vb.) çözümünde etkili bir tedavi yöntemidir. Rahatsızlıkların dışında hayatta karşılaşılan zorluklar ve yaşanılan başarısızlıklar gibi durumlarda da başvurulacak bir yöntemdir. Bu yöntemin işlevselliğini şu şekilde sıralayabiliriz:

● Kişilerin mutsuzluklarını sonlandırabilir.

● Kişinin kendine olan güvenini artırır.

● Zorluklar ve acılar karşısında insanın kendini güçlü hissetmesini sağlar.

● Etkili iletişim becerilerini geliştirir.

● Korku, öfke, endişe gibi olumsuz duygularla baş etmeyi öğretir.

● İnsanların kendi kararlarını alırken dış etkenlere karşı nasıl mücadele etmesi gerektiğini öğretir.

Psikoterapide Tedavinin Süresi

Psikoterapi tedavisinde süre hastalığın niteliğine, belirtilerine, yaşanan şikayetlerin ne zaman başladığına, iyileşme sürecine bağlı olarak değişir. Eğer sorun basit ise tedavi birkaç hafta içerisinde sonlandırılabilir. Fakat problem derin ise tedavi uzun yıllar devam edebilir.

Online terapi geleneksel tedavilerin aksine daha verimli ve kısa sürede sonuç alınan bir yöntemdir. Bunun en önemli sebebi, zaman ve süreye bağlı kalmadan kurulabilen sık iletişimdir. Fakat hastalığın durumuna göre bu yöntem de uzun sürebilir.

Psikoterapide Sonuçlar

Psikoterapi yönteminin uygulandığı kişiler çoğunlukla iyileşme göstermiştir ya da şikayetlerinde azalma olmuştur. Psikoterapinin duygu ve davranışları iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tamamen iyileşme görülmeyen hastalarda ise duygu ve davranışlarda gözle görülen değişimlerin olduğu belirlenmiştir.

Psikoterapi insanın tamamen tedavi olmasını sağlamasa da ona zorluklarla baş etme gücü verebilir. Önemli olan kişinin bu tedavi yönteminden en iyi şekilde yararlanmasıdır. Bu yararın sağlanabilmesi için de kişinin psikoterapistle oluşturduğu bağ önemlidir. Psikoterapi de başarının yolu kişinin kendisini olduğu gibi anlatmasıdır. Psikoterapist, kişi ile ilgili her şeye hakim olduğunda kişiye etki etme oranı da o ölçüde artacaktır.

Terapilerden ilk seanslarda etkili bir sonuç alınamayabilir. Seanslar devam ettikçe uygun bir tedavi yöntemiyle istenilen sonuç alınabilecektir. Psikoterapi sonrası depresyon, panik atak ve stres gibi rahatsızlıkların düzeldiği görülmüştür. Tedavinin etkili olabilmesi için kişinin istekli olması, psikoterapiste karşı dürüst olması, tedavi planına uyması ve verilen ödevleri yapması gerekmektedir.

Psikoterapi konusunda Erdem Psikiyatri olarak uzman kadromuz en uygun tedaviyi belirleyecektir. Sağlığınıza kavuşmanız için sizi Ankara psikiaytri kliniğimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız.