14.3.2019

WISC-R Zeka Testi Nedir?

WISC-R Zekâ testi ülkemizde uygulanan zekâ testleri arasında geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biridir. Güvenirliliğinin yüksek olması ve çok tercih edilmesinin sebepleri değişik yetenekleri ölçebilir olmasından ve puanlama ve yorum esaslarının belirgin olmasından kaynaklanır. 
Wescler testi, Amerikalı psikolog Dr. David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş bireysel zekâ testidir. Önceleri yetişkinler için uygulanan bu test daha sonra düzenlemeler yapılarak çocuklarda da uygulanabilir hale getirilmiştir.
Dr. Wechsler, bireyin çevresine adapte olma kabiliyetini ve sorunları çözme yeteneğini zekâ olarak tanımlamaktadır. Weschler için zekâ, öğrenme kapasitesiyle değil çevreye adaptasyon performansı açısından değerlendirilmiştir.  Weschler için önemli olan çocuğun zekâsını sosyal çevresi içerisinde adaptasyon sağlayabilmek için ne kadar iyi kullandığıdır. Testin odak noktası performans ölçümüne dayanmaktadır. Bu da tüm zekâ testleri için aynı kabule dayanmaktadır.
Test performans ve sözel kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her bölümde 5 ana test ve bir alt test olmak üzere 6 test vardır. 
Test, soruların yönergelere uygun bir şekilde çocuğa sorulması ve çocuktan bu soruları cevaplaması istenerek uygulanmaktadır.

wisc-r zeka testi nedir

WISC-R Zekâ Testi Kimlere Ne Maksatla Uygulanır?

WISCR-R Zekâ Testi 6-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik bir testtir. Bireysel bir test olduğu için grup şeklinde değil bir oturumda sadece bir kişiye uygulanabilir. Uygulama ve soru - cevap kısmı vardır. Test yaklaşık 1 saat sürer ve bu süre yaşa göre farklılık gösterebilir. Test zekâ puanını bulmak için kullanılsa da daha çok öğrenme problemleri gibi sıkıntıları tanımlamak, rehabilitasyon ve eğitim programı hazırlamak için kullanılır. Çocuğun zihinsel gelişimi hakkında bilgi verir ve olası sorunlarda erken önlem almak için kullanılır.

WISC-R  Zekâ Testini Kimler Uygulayabilir?

Zekâ testini uygulayacak kişilerin psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitimlere katılarak bu testi uygulamak için gerekli sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

WISC-R zekâ testi eğitimi Ankara, Wisc-r zeka testi Erdem Ankara Psikiyatri Merkezi'nde uygulanmaktadır. 

WISC-R Zekâ Testi Soruları Nelerdir?

Wisc-r zekâ testi soruları 2 ana başlıktan oluşur.

WISC-R zekâ testi soruları 1. grup

A) Sözel

1.Genel Bilgi; Çocuğun doğal ve okul çevresi ile kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığını ve bu bilgi seviyesini gösteren bir alt testtir.
2.Benzerlikler; Çocuğun iki olgu veya nesne arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını ve bu durumu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3.Aritmetik; Çocuğun dikkatini bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması yapılan bir alt testtir.
4.Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği kelime sayısını ve kelimeleri ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5.Yargılama; Durum değerlendirmesi, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal gelişmişlik düzeyini gösteren bir alt testtir.
6.Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları hatırlama kabiliyetini gösteren bir alt testtir.

WISC-R zekâ testi soruları 2. grup

B) Performans

1.Resim Tamamlama; Çocuğun dikkatini görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme yeteneğiyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan ayrıntıları tespit etmesi istenir.
2.Resim Düzenleme; Olaylar serisini anlama, neden - sonuç ilişkisi kurabilme, olayları değerlendirme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3.Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyon kurarak parçadan bütüne giderken ön tahmin ve sezgi yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4.Parça Birleştirme; Görsel - hareketsel koordinasyon kurarak parça – bütün ilişkisini anlamayla ilgilidir.
5.Şifre; Çalışma hızı, görsel - hareketsel koordinasyon, sıralama, psiko-motor hız, görsel uyaranları hatırlama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6.Labirentler; El - göz koordinasyonu ve figür - zemin farkındalığı ile ilgili bir alt testtir.

NOT : Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

WISC-R Zekâ Testi Raporu

Test sonucunda çocuğun;

1. Sözel becerileri ve somut durumlara verdiği tepkiler yoluyla performans becerileri ölçülür,    

2. Eğitim geçmişi ve kültürel girdilere bağlı sözel becerileri ve sözel olmayan somut durumlara verdiği tepkiler yoluyla performans becerileri ölçülür,  

ve bu beceriler zekâ puanının elde edilmesini sağlar.

WISC-R Zekâ Testi Yorumlama

Sözel ve performans becerilerinin birbirleriyle ilişkisi, zekâ puanından daha önemli bir veridir. Çünkü, testin uygulanmasını engelleyen özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, ruhsal problem, geç konuşma gibi problematik alanlar sonucu olumsuz etkileyebilir. Çocuk bu alanlarda eğitime tabi tutulur ve test tekrar edilirse sözel beceriler ve performans becerileri yükselebilir. Bu durumda çocuk teste daha yüksek beceri ile katılır ve zekâ puanı yükselir. Aileler eğitim sonrası yapılan ikinci testte zekâ puanının yükselmesini, çocuğun zekâsının arttığı yönünde yorumlayabilmektedirler. Oysa zekâ arttırılabilir veya düşürebilir bir şey değildir. Testin zekâya bağlı performans ile ölçülmesi, eğitim sürecinde performansı etkileyen olumsuz durumun ortadan kalkması test sonucunu etkiler. 

WISC-R zekâ testi puan aralığı 

Test sonucunda:  
0-24 puan aralığı zihinsel engeli
25-44 puan aralığı öğretilebilir zihin engeli
45-75 puan aralığı eğitilebilir zihinsel engeli
 76-89 puan aralığı alt sınır zekâyı
 90-110 puan aralığı normal zekâyı
 111-129 puan aralığı parlak zekâyı
 130-160 puan aralığı üstün zekâyı
 160 ve üstü puan ise dahiliği gösterir.
Test tekrar edilmesi gerekirse 6 ay beklenmelidir.

WISC-R Zekâ Testi Fiyatları

Erdem Psikiyatri Merkezimizde uygulanan WISC-R zekâ testi fiyatları ve diğer testlere yönelik fiyatlar için lütfen bizi arayınız.

WISC-R Zekâ Testi Nerede Yapılır?

Çocuğunuza, WISC-R Zekâ Testi çözdürebileceğiniz bazı kurumlar aşağıda verilmiştir:

  • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,
  • Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
  • Üniversite hastaneleri ve bazı araştırma hastaneleri.

WISC-R Zekâ Testi Yapan Devlet Hastaneleri

WISC-R zeka testi bazı devlet hastanelerinde uygulanmaktadır. Bunun sebebi: Bu testi yapmak için testin sertifikasına sahip uzmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. İlgili devlet hastanesi ile görüşüp testin uygulanıp uygulanmadığını sorgulayabilirsiniz.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası