Bilişsel Davranışçı Terapi ( Çocuk ve Yetişkin)

Bilişsel Davranışçı Terapi; depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri, OKB, sağlık problemleri, sigarayı bırakma, alkol ve uyuşturucu problemleri, ilişki problemleri, yeme bozuklukları üzerinde etkili bir terapidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel terapi, “bilişsel kurama” dayanır. Bilişsel kuram, her duygu ve davranışın ardında birtakım düşünce süreçleri olduğunu kabul eder. Kişinin olayları nasıl algıladığı ve nasıl değerlendirdiği, kişinin duygularını ve davranışlarını etkiler.   Bilişsel davranışçı terapi, nasıl düşündüğümüz(biliş), nasıl hissettiğimiz( duygu) ve nasıl davrandığımız (hareket) arasındaki bağlantıları inceler. Özellikle , düşüncenin duygular ve davranışlar üzerindeki etkisini göz önüne alır. Negatif ve gerçekçi olmayan, çarpıtılmış düşünceler; kişinin gerçeği çarpıtmasına veya olaylardan yanlış sonuçlar çıkarmasına sebep olur. Bu durum duygu ve davranışları da etkileyerek ruhsal bozukluklara zemin hazırlar. Düşüncelerdeki çarpıtmalar bireye özgü olabilir. Bu düşünceler rasyonel veya mantıklı değildirler.  Örneğin; her işte başarılı olmalıyım veya işler tam olarak istediğim gibi gitmezse bu bir felaket olur.

Psikoterapist, çarpıtılmış ve işlevsel olmayan düşünceler üzerine danışanda farkındalık yaratır. Farkındalık yaratıldıktan sonra yeni, işlevsel düşünme metotları üzerine çalışılır. Düşünceler ve kendimize dair temel inançlarımız değişime açıktırlar. Değiştirilebilir ve dönüştürülebilirler. Duygu ve davranışlarda değişim için öncelikle dünyayı ve kendimizi algılama şeklimizin değişmesi gereklidir. Düşüncelerimizde bir dengeye ulaştıkça, kendimizi daha iyi hissetmemiz mümkün olacaktır.

bilişsel davranışçı terapi nedir, depresyon, alkol ve uyuşturucu problemleri, ankarada psikolog, ankarada psikiyatrist


Bilişsel Davranışçı Terapi Etkili Bir Terapi midir ?

Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine yapılan 300’den fazla bilimsel araştırma , Bilişsel Terapi’nin depresyon, anksiyete ve daha pek çok problemde en etkili terapilerden biri olduğunu göstermiştir ( CBT Los Angeles, 2019 tarihinde  http://cogbtherapy.com adresinden erişildi ). Bilişsel Davranışçı Terapi; depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri, OKB, sağlık problemleri, sigarayı bırakma, alkol ve uyuşturucu problemleri, ilişki problemleri, yeme bozuklukları üzerinde etkili bir terapidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Süreci Nasıl İlerler

Terapi, değerlendirme görüşmesi ile başlar. Psikolog, psikoterapi merkezinde danışanla buluşur. Danışana, değerlendirme sürecinde herhangi bir ölçek uygulandıysa ölçek hakkında bilgi verilir. Danışan bilişsel davranışçı terapi hakkında bilgilendirilir. Terapinin amaçları, danışanın beklentileri de göz önüne alınarak belirlenir. Danışanın gerçekçi beklentileri olması çok önemlidir. Unutmayın, yaşayacağınız bu süreç size özeldir. Bazı danışanlarda terapinin etkileri 6 seans gibi kısa bir sürede gözlemlenebilir iken bazı danışanlarda bu süre birkaç aya yayılabilir ( CBT Los Angeles, 2019 tarihinde  http://cogbtherapy.com adresinden erişildi ).

Değerlendirme görüşmesinden sonra her seans için bir gündem belirlenir ve o günün gündemi üzerinden devam edilir. Terapilerden sonra danışanlara ev ödevleri verilebilir. Düşünce takibi yapılabilmesi için düşünce günlüğü tutulması vb. ödevler terapinin başarılı olması için oldukça önemlidir. Bilişsel Davranışçı Terapi, tek başına uygulanabileceği gibi, danışanın ve uzmanın kararı ile psikiyatrik destek ile birlikte de sürdürülebilir.

Ankara Bilişsel Davranışçı Terapi Merkezi

Bilişsel Davranışçı Terapi , alanında uzman psikoterapist ve psikologlar tarafından Ankara Kızılay Murat Erdem Psikiyatri Kliniğinde uygulanmaktadır. Ankara Psikiyatrist Psikolog randevuları ve Erdem Ankara Psikiyatri ve Psikolog Kliniği ücretleri bilgisi için iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için okuma önerileri ve referanslar :

 http://cogbtherapy.com/what-is-cognitive-therapy
 https://www.simplypsychology.org/cognitive-therapy.html
http://www.bilisseldavranisci.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Abilisel-davranc-terapi-nedir-

 

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası