Çocukların ruh sağlığı ile ilgili ilk başvurulması gereken kişi çocuk psikiyatristidir. Bireyin yetişkinlik dönemine ulaştığında sağlıklı bir yaşam sürebilmesi, öz güven sahibi bir kişi olabilmesi gerekir. Daha büyük ve tedavisi zor olan kalıcı psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tedavi edilebilmesi için çocuk psikiyatristi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu alan dünyada oldukça hızlı bir şekilde genişlemektedir.

Çocuk Psikolog ile Pedagog Arasındaki Fark

Ülkemizde psikiyatristler tıp alanında mezun olmaktadır. Psikolojik sorunlarının çözülmesinde uzman kişiler çocuk psikiyatristleri ya da çocuk psikologlarıdır.

En çok karıştırılan alan ise çocuk psikoloğu ile pedagogdur. İkisi aynı meslek sanılsa da ikisi de birbiriden farklıdır. Türk Dil Kurumun pedagoglara verdiği anlam ‘eğitim bilimci’ anlamını taşımaktadır. Bu unvana sahip kişiler eğitimci oldukları için çocuk eğitmenliği yapabilirler. Danışmanlık sunabilirler böylece çocuk eğitimi hakkında ailelere bilgi sunabilirler. Ancak psikolojik rahatsızlıkları tedavi edebilecek mesleki yeterliliğe sahip değillerdir.

Pedagog Unvanını Kimler Alabilir?

Eskiden ülkemizde pedagoji bölümü olup 2547 sayılı kanun 1982’de yürürlüğe girerek bu bölümler kapatıldı. Kapatılan bu bölüm eğitim fakültesine devredilmiştir. 

1982’de bu yana Türkiyede pedagog yetişmemektedir. Devlet tarafından pedagog (çocuk eğitimcisi) olarak atanan bölüm Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu öğrencilerdir. Fakat bu pedagog unvanı alan kişiler öğretim hayatları boyunca yalnızca çoğunlukla genel psikoloji ve rehberlik alanından dersler almaktadırlar. Çocuklardaki psikolojik problemlerin tedavisine müdahale etmek birkaç tane psikolojisi dersi almak yetersizdir. Bu sebeple çocuk psikolojisi alanında çalışması için psikoloji alanında da eğitim almaları gerekmektedir.

Psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmalı ve özel olarak bu alanda kendilerini geliştirerek Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu olup da “pedagog” unvanı alan kişiler de çocuk psikolojisi alanında çalışabilirler.

Uzman Psikolog Unvanını Kimler Alabilir?

Üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra Uzman psikolog unvanı alan kişilerdir. Ayrıca bu kişiler klinik psikoloji yüksek lisansı veya doktorası yaparlar.

Yüksek lisans veya doktora programlarında seçtikleri dersler ve yaptıkları stajlar doğrultusunda çocuklarla mı yoksa yetişkinlerle mi çalışacaklarına karar verirler. Ne yazık ki sadece çocuk psikolojisi üzerinde uzmanlaşan bir lisans programı Türkiye’de yoktur. Çocuk psikolojisi alanında uzmanlaşmak istiyorsa ekstra kendini geliştirici eğitimler, stajlar ve sertifikalar almalıdır. Süpervizorlük tecrübesi edinmelidir.

Psikoloğunuzu Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En önemli etken bir Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü lisansını bitirmiş. Ayrıca klinik psikoloji üzerine yüksek lisans/doktora yapmış olan uzmana gitmeniz önerilir.

Çocuk Psikolog mu Çocuk Psikiyatrist mi?

Çocuğunuzun psikolojik sorunları için, seçeceğiniz uzmanın, çocuğunuzun yaşadığı sorun konusunda uzman olup olmadığını, bu konuda eğitim alıp almadığını araştırınız. Çocuğun sorunu ile ilgili hangi değerlendirme yöntemlerini kullanmakta, hangi terapi tekniklerini kullanarak çalışmakta olduğunu da araştırınız. İnternet sayfalarında, çocuk psikoloğunun üye olduğu dernekleri ve aldığı sertifikaları, araştırarak öğrenebilirsiniz.

Çocuğun destek aldığı kişi, çocuğun sorununda ne kadar ehil ise, tedavi başarısında fayda sağlayacaktır.

Çocuk psikologları, evlatların psikiyatrik değerlendirme gereksinim duyan danışanlarını, çocuk psikiyatristlerine yönlendirmektedirler. Çocuk ruhsal takibini birlikte takip etmektedirler.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası