Aile ve Çift Terapisi Nedir?


Aile & Çift Terapileri Aileyi oluşturan bireyler arasında yaşanan sorunların çözümü zamanla zorlaşmaktadır. Modern dünya ve yaşam şartları aile ilişkilerini geçmişe oranla daha karmaşık bir hale getirmiştir. Bu sebeple ailede ilişkilerin düzenlenmesi, sorunların çözümlenmesi, problem çözme ve çatışma idaresinin öğrenilmesi aile ve çiftler açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

 

Evlilik Terapisi Hangi Durumlarda Gereklidir

1-Evlilikte yaşanan problemlere eşlerden birinin bireysel olarak aldığı terapi ile çözüm sağlanamıyorsa
2-Eşlerden birinin ya da her ikisinin birden sorunun ortaya çıkmasında ilgisi bulunuyorsa

Evlilik sorunlarını kendi aralarında çözüme ulaştıramayan çift tarafından alınan karar ile evlilik terapisi uygulanmaya başlanır.

Evli çift kendi aralarında iletişim problemleri yaşıyorsa bir aile danışma merkezi ile iletişime geçerek çift terapisti ile görüşmelere başlamaları tavsiye edilir. Bir eş diğer bir eşe değişmesini istediği, sevmediği, rahatsız olduğu duygu, düşünce ve hareketleri söylemekte, ifade etmekte zorlanabilir. Bunu yapmaya çalıştığında bazen başka sıkıntılarda ortaya çıkabilir. Evlilik terapisi, eşlerin birbirlerini gerçekçi ve olması gerektiği gibi görmelerini anlamalarını sağlamaya çalışır.  

Çiftlerin evlilik terapisi almaları bir aile danışmanı ile beraber hareket etmeleri yaşadıkları veya yaşayabilecekleri cinsel, sosyal ve ekonomik sorunların önüne geçmesini sağlamaya yarar. Ayrıca anne-baba rollerini yaşamlarında oturtmalarına katkı sağlayacaktır. Evlilik terapisti ve aile danışmanı  evlilikte yaşanan çatışma, sıkıntı ve bozukluklardan önce evliliği, tüm özellikleri ve her yönü ile değerlendirmeli ve bu yönde bir yol izlemelidir.

 

Evlilik Terapisi Hangi Bireyler veya Çiftler İçin Gereklidir?

1-Her iki eş ya da eşlerden biri iletişim problemleri yaşıyorsa
2-Ortada aileyi sarsacak bir sadakatsizlik söz konusu ise
3-Özel hayat ve iş hayatı arasında bir dengesizlik bulunuyorsa
4-Çocuklar davranış problemleri sergiliyorsa ya da okulda sorunlar yaşanıyorsa
5-Aile fertlerinden birinin kaybı durumunda
6-Aile içinde çözüme ulaşmayan anlaşmazlıklar, çatışmalar ve sıkıntılar yaşanıyorsa
7-Çocukluk yıllarında yaşanan travma-travmalar ile karşı karşıya kalınmışsa
8-Tekrar evliliğe adım atan eşler
9-Evlatlık edinmiş bir aileyseniz
10-Aile içinde şiddet söz konusuysa
11-Aile içinde cinsel taciz olayı yaşanmış, maruz kalınmışsa
12-Evlilik yaşamınız sırasında depresyon ile karşı karşıya kalmışsanız   

 

Ankara Kızılay Erdem Psikiyatri Merkezi

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası