Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Nedir ve Kimlere Uygulanır?

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI), ilk olarak 1937 yılında ABD Minnesota Üniversitesi'ndeki klinik psikolog Starke R. Hathaway ve nöropsikiyatrist J. Charnley McKinley tarafından; zihinsel sağlık bozukluklarının teşhisine yardımcı olmak için klinik amaçlı olarak geliştirilen ve halen en yaygın şekilde kullanılan kişilik testidir.

Çok Yönlü Kişilik Envanteri - MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar.

Klinik amaçlı kullanıldığında birden fazla bozukluğu aynı anda değerlendirme olanağı verdiğinden “çok yönlü” olarak adlandırılmıştır. Türkiye için uyarlama ve standardizasyonu 1980 yılında yapılmıştır.

Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Yapısı Nasıldır ve Neleri İçerir?

Yıllar içinde yapılan revizyonlarla MMPI testi'nin, MMPI-2, MMPI-2-RF, MMPI-A-RF gibi farklı versiyonları geliştirilmiştir. Soru sayısı versiyonlara göre değişiklik göstermektedir. Çok Yönlü Kişilik Envanteri, 10 klinik testi ve 4 geçerlik alt testinden oluşmaktadır. (Geçerlik alt testleri sayısı da farklılık göstermektedir.)

MMPI Testi Kodları

Klinik Testler

Sıra No.

Test Kodu

Teşhis Hedefi

Açıklama

1

Hs

Hipokondriyazis 

Hastalık hastalığı olarak bilinen Hipokondri ölçeğidir. Fiziksel zayıflık ve mide-bağırsak güçlüklerini ölçer.

2

D

Depression

Depresyon ölçeğidir. Yaşamdaki genel memnuniyetsizlik ile karakterize olmuş klinik depresyonu ölçer.

3

Hy

Hysteria

Histeri ölçeğidir. Fiziksel zayıflık, utangaçlık, alaycılık, baş ağrıları ve nörotik güçlükleri ölçer.

4

Pd

Psychopathic Deviate

Psikopatik Sapma ölçeğidir. Genel sosyal uyuşmazlığı ve haz verici deneyimlerin yokluğunu ölçer.

5

Mf

Masculinity / Femininity

Erkeklik / kadınlık ölçeğidir. Mesleklere ve hobilere, estetik tercihlere, etkinlik-pasifliğe ve kişisel duyarlılığa olan ilgileri ölçer.

6

Pa

Paranoia 

Paranoya ölçeğidir. Kişilerarası duyarlılığı, ahlaki dürüstlüğü ve şüpheyi ölçer

7

Pr

Psychasthenia

Psikasteni ölçeğidir. Kişinin, uyumsuzluğundan bağımsız olarak, belirli eylemlere veya düşüncelere direnememesi durumunu ölçer.

8

Se

Schizophrenia 

Şizofreni ölçeğidir. Tuhaf düşünce ve algıları, sosyal yabancılaşmayı, kötü aile ilişkilerini, konsantrasyon ve dürtü kontrolündeki zorlukları, derin ilgi eksikliğini, kendine değer ve öz kimlik sorununu ve cinsel zorlukları ölçer.

9

Ma

Hypomania

Hipomani ölçeğidir. Daha mutlu ama dengesiz bir ruh hali, psikomotor heyecanı ve fikirlerin uçuşu ile karakterize, daha hafif bir heyecan derecesini ölçer.

10

Si

Social Introversion

İçedönüklük ölçeğidir. Sosyal dönüklüğü ve dışa dönüklüğünü ölçer.

Geçerlik Testler

Sıra No.

Test Kodu

Teşhis Hedefi

Açıklama

1

L

Lie

Yalan ölçeğidir. Dürüstçe ve açık bir şekilde yanıtlamaktan kaçınmaya çalışan bireyleri tespit etmeyi amaçlar.

2

F

F

Bir kişinin olduğu gibi, test öğelerini yanıtlamanın olağandışı veya atipik yollarını saptamayı amaçlamaktadır.

 

Fb

Back F

Geri F ölçeği, yalnızca sınamanın son yarısı hariç, F ölçeğiyle aynı sorunları ölçer.

3

K

K

Kendini kontrol etmeyi, aile ve kişilerarası ilişkileri ölçüyor ve bu ölçekte yüksek puan alan kişilerin çoğu zaman savunmacı oldukları görülüyor.

Çok Yönlü Kişilik Envanteri, mmpı test, MMPI Nedir, MMPI test online

Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Kullanım Amaçları Nelerdir?

Çok Yönlü Kişilik Envanteri - mmpı testi, çoğunlukla psikolog ve akıl sağlığı uzmanları tarafından, zihinsel sağlık bozukluklarını değerlendirmek, tanı ve teşhis koymak ya da tedavi sonrası tedavinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir testtir.

Bununla birlikte; kişinin normal kişilik özelliklerini tespit etmesi açısından, evlenmeyi düşünen çiftlerin kişilik olarak birbirlerine uyup uymadıklarını analiz etmede, kişilik tipleri ve kişilik bozukluklarını tespit etmekte, özellikle risk faktörü yüksek olan işlerde işe alınacak kişilerin işe uygunluğunu analiz etmekte, ceza ve velayet ihtilaflarını çözmek için yargılamalarda etkin bir tarama aracı olarak kullanılabilmektedir.

Ankara Erdem Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret edebilir veya erdempsikiyatri.com/iletisim adresine giderek daha detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası