Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Nedir

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Nedir? Özgül Öğrenme Güçlüğü Nasıl Anlaşılır?

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) nörolojik temelli olup hayat boyu devam eden gelişimsel bir bozukluktur. Bu kişiler anlama, dinleme, düşünme, kendini ifade etme, okuma-yazma ve matematik becerilerinde yeteri kadar başarı gösteremeyebilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün nedeni bilinmemekle beraber yapılan araştırmalar bize genetik bir sorun olduğunu gösteriyor.

Okul öncesinde;

Konuşma bozukluğu, konuşmada gecikme gibi belirtilerle anlaşılabileceği gibi, kelimelerin telaffuzunda zorlanmalarından da anlaşılabilir. Kendini ifade etmekte zorluk çektikleri için daha az konuşmayı tercih ederler.

Sayı, renk, ön-arka, önce-sonra, sağ-sol gibi kavramları öğrenirken zorlanırlar.

Aşırı hareketlidirler ve dikkat sorunu yaşarlar.

İp atlama, bisiklet kullanma, düğme ilikleme, ayakkabı bağlama gibi becerilerde zorlanırlar.

Ankara Kızılay'da bulunan Erdem Psikiyatri Kliniği'nde uygulanan psikiyatrik tedaviler hakkında bilgi almak için lütfen erdempsikiyatri.com/psikiyatrik-tedaviler sayfasını ziyaret ediniz.

Okul döneminde;

Okumayı öğrenmede güçlük çekebilirler ve okumayı sökmede gecikebilirler. Bazı sesletimlerde zorlanırlar ve birleştiremezler. (b-d, b-p, m-n, b-m gibi).  Bazı kelimeleri ters yazar. (Mavi-vami, çok-koç gibi)

Yazıları genel olarak bozuktur. Yazarken bazı harfleri yazmazlar atlarlar ya da eklerler. Yanlış heceledikleri için yazarken de yanlış yaparlar.

Dört işlem, çarpım tablosu, saatleri öğrenme konusunda zorlanırlar.

Aylar, günler, mevsimler konusunda da öğrenmede sıkıntı yaşarlar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) yaşayan çocuklar bu özelliklerin hepsini taşıyabileceği gibi sadece birkaçını da taşıyabilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nasıl Anlaşılır, öög, Özgül öğrenme güçlüğü kaç kısma ayrılır

Özgül Öğrenme Güçlüğü Şu Başlıklar Altında Toplanabilir

1.Disleksi (Okuma Bozukluğu); Ağırlıklı olarak okuma yetisinin zayıf olduğu gruptur.

2. Disgrafi (Yazılı Anlatım Bozukluğu): Yazma yetilerinin zayıf olduğu gruptur.

3. Diskalkuli (Aritmetik Bozukluğu): Sayısal yetilerin zayıf olduğu gruptur.

4. Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu

A. Görsel-Uzamsal Beceriler
B. Motor Beceriler
C. Sosyal İletişim Becerileri

Özgül Öğrenme Güçlüğü ilaç kullanımı gerektirmez, destek eğitim programlarıyla ile tedavi edilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖGG) olan çocuklar mutlaka özel eğitimle desteklenmelidir. Aksi durumda okul başarısızlığı kaçınılmazdır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) belirtileri  ve tedavisi  hakkında destek almak isterseniz Ankara Erdem Psikiyatri Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası